Проект РІШЕННЯ Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка Броварського району, Київської області

опубліковано 29 груд. 2011 р., 23:37 Секретар сільради   [ оновлено 29 груд. 2011 р., 23:37 ]
Пухівська сільська рада 
Броварського району Київської області 

Проект 
Р І Ш Е Н Н Я 
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району, Київської області 

Розглянувши розроблену ТОВ „Київський інститут стратегії регіонального розвитку”, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст..23 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року №1378-1У, п.34 ч.1. ст..26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 30 липня 2009 року за № 6-773 НО Головного управління Держкомзему у Київській області, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області , якою визначено базову вартість одного квадратного метра 61,71 грн. ( шістдесят одна гривня 71 копійка).
2.Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району, Київської області з 11 серпня 2009 року.

Сільський голова                  М.Г.ТрубаАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
рішення Пухівської сільської ради "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області» 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Пухівської сільської ради „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області ” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.
 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
    Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. В межах населеного пункту Пухівської сільської ради Броварського району Київської області така оцінка проведена в 1998 році Київським науководослідним проектним інститутом землеустрою.
    З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
    Враховуючи те, що уже завершився семирічний термін її дії, у грудні 2008 року Пухівською сільською радою укладено договір з ТОВ «Інститут інвестиційної стратегії регіонального розвитку” щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель населеного пункту. Робота виконана. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно – грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівка Пухівської сільської ради пройшла експертизу в Державному комітеті України із земельних ресурсів, про що є відповідний висновок.
    Прийняття цього регуляторного акта - рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області» передбачає використання нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівської сільської ради для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.
2. Визначення цілей регулювання:
- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівської сільської ради ;
- врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю ( Пухівська сільська рада) та суб’єктами земельних відносин;
- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;
- збільшення доходів сільського бюджету від надходжень плати за землю;
- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, грошова оцінка проведена в 2009 році ТОВ «Інститут інвестиційної стратегії регіонального розвитку” та затверджена рішенням Пухівської сільської ради 11.08.2009 року за № 991, з урахуванням коефіцієнтів індексації за минулі роки, але з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
 2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Пухівка Броварського району Київської області».
 Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи сільської ради, виконавчого комітету.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель”, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:
- рішенням Пухівської сільської ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту сільської ради,
 - органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту сільської ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:
 - введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівської сільської ради;
 - практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівської сільської ради для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;
 - направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення  фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.
    Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.
    Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.
    Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
    Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.
    Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:
    Сфери впливу 
    Вид впливу
    Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні
    Збільшення розміру плати за землю.
    Інтереси органу місцевого самоврядування
    Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до бюджету сільської ради від плати за землю.
7. Аналіз вигод та витрат.
    Основними групами впливу даного документу слід вважати:
- орган місцевого самоврядування;
- територіальну громаду села Рожівка ;
- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

Група впливу
Вигоди
Витрати
Орган місцевого самоврядування
Зростання надходжень до місцевого бюджету.
Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в межах населеного пункту Пухівка Пухівської сільської ради

    Процедура розробки регуляторного акту

    Територіальна громада села Пухівка
    Регулювання та планування надходжень до сільського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування закладів освіти, культури та медицини, які розміщенні на території сільської ради.
8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
    Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.
9. Визначення показників результативності регуляторного акта
- додаткові надходження коштів до сільського бюджету від орендної плати за землю та земельного податку;
- розмір коштів і час що буде витрачений громадянами та юридичними особами на виконання вимог акта;
- рівень поінформованості з основних положень акта.
 - стимулювання ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки.
 Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти які надійдуть до сільського бюджету.
10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
    а саме: відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
ĉ
Секретар сільради,
29 груд. 2011 р., 23:37
Comments