Проект рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка

опубліковано 24 черв. 2016 р., 07:40 Секретар сільради

ПУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження технічної

документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка

 

Розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель села Пухівка Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, розроблену ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин ти підвищення ефективності використання земель в селі Пухівка, визначення розмірів плати за користування землею, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 14 червня 2016 року за №367-06-НО, керуючись статею 201 Земельного Кодексу України, статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», пунктом 271,3 статті 271 Податкового Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Пухівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

                          

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка Броварського району Київської бласті, розроблену ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
  2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель с. Рожівка в розмірі 97,86 грн./м2.
  3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель с. Пухівка з 01 січня 2017 року.
  4. Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

 

 

Сільський голова                (підпис)                                  М.Г. Труба

 

 

 

с. Пухівка

№       - VII  - VII

від «___» ___________ 2016 року

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта -  рішення Пухівської  сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка Пухівської сільської ради Броварського району Київської області»

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р., Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004р., визначає правові і організаційні заходи  реалізації проекту рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка Пухівської  сільської ради Броварського району Київської області».

 

1.      Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»  нормативна грошова оцінка  земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів  незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше один раз на 5-7 років.

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для ремонту вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою.

Враховуючи те, що закінчується термін її дії, у 2016 році Пухівською сільською радою укладено договір з ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» щодо розробки нової  нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка. Робота виконана, розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка пройшла експертизу в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області, про що є відповідний висновок.

Прийняття цього регуляторного акта – рішення Пухівської  сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка Пухівської сільської ради Броварського району Київської області» передбачає використання нормативної грошової оцінки для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок  згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 

2.      Визначення цілей регулювання:

-   визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка;

-   врегулювання правовідносин між власником на землю (Пухівська сільська рада) та суб’єктами земельних відносин;

-   стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

-   збільшення доходів сільського бюджету від надходжень плати за землю;

-   задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

3.      Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1.Залишити питання неврегульованим, тим самим недоотримати додаткових надходжень від плати за землю, неможливості направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.

 

 2.Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення Пухівської сільської  ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села  Пухівка Пухівської сільської ради Броварського району Київської області».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчого комітету, податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин.

 

4.      Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:

 -   рішенням Пухівської сільської ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель  в межах населеного пункту сільської ради;

 -  органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного  пункту сільської ради.

 

5.       Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

-   введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах   с. Пухівка;

-   практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель в межах  с. Пухівка для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

-   направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

 

6.      Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або  користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

Сфери  впливу

Вид впливу

Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні         

Збільшення розміру плати за землю.

 

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України

Зростання надходжень до сільського бюджету від плати за землю.

 

7.      Аналіз вигод та витрат

 Основними групами впливу даного документу слід вважати:

 - орган місцевого самоврядування;

 - територіальну громаду с. Пухівка ;

 - громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

Група впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Зростання надходжень до сільського бюджету.       

 

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка

 Часові витрати посадових осіб на розробку регуляторного акту

Територіальна громада с. Пухівка          

 

Регулювання та планування надходжень до сільського бюджету, більш ефективне  використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.     

 

Громадяни та юридичні особи, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

Зростуть  можливості  отримати земельну ділянку в оренду чи у власність                   

 

Збільшення витрат на сплату земельного податку та орендної плати.

 

8.      Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

 

9.      Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Пухівської сільської ради є збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

10.  Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення:

- базового відстеження результативності регуляторного акта до дня набрання чинності регуляторного акту,

- повторного відстеження результативності регуляторного акта  через  рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом,

- періодичного відстеження результативності регуляторного акта через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Секретар сільської ради                                   А.Г. Писаренко

 

 

 

ПУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акту: рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пухівка Пухівської сільської ради Броварського району Київської області». 

2.Назва виконавця заходів відстеження: виконавчий комітет Пухівської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Мета прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

- введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Пухівка;

- практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель села Пухівка для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земельних ділянок та проведення земельних аукціонів;

- збільшення доходної частини сільського бюджету від надходжень плати за землю;

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

4.Строк виконання заходів з відстеження: до набирання актом чинності (з 24.06.2016 по 24.07.2016р.).

5. Тип відстеження: Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

1).Збільшення обсягу надходжень до бюджету.

2).Направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

3).Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянко згідно з законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а  також засоби одержання даних:

1).Додаткові надходження коштів до сільського бюджету від плати за землю.

2).Направлення додаткових коштів на видатки сільського бюджету пов’язані із соціально-економічним розвитком та благоустроєм села, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці села.

 

Секретар сільської ради                                    А.Г. Писаренко 

Comments