Проект РІШЕННЯ "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Пухівської сільської ради на 2012 рік""

опубліковано 30 груд. 2011 р., 00:47 Секретар сільради   [ оновлено 4 січ. 2012 р., 03:31 ]
Пухівська сільська рада
Броварського району Київської області

Проект РІШЕННЯ 
« Про встановлення місцевих податків і зборів на території Пухівської сільської ради на 2012 рік» 

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу України Пухівська сільська рада Броварського району Київської області ,

ВИРІШИЛА :

1.Встановити з 1 січня 2012 року на території села Пухівка такі місцеві податки і збори:
 1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 3) єдиний податок.
 2. Затвердити Положення про граничні розміри , порядок обчислення сплати і перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів , яке є невід»ємною частиною даного рішення
 3. Взяти до відома , що будь-яке провадження торгівельної діяльності за межами приміщень власних торгових точок на території села може здійснюватися лише з дозволу виконавчого комітету сільської ради (виносна торгівля, виставка-продаж, ярмарок і т.п.).
 4. Після розробки центральним органом державної податкової служби затверджуються спеціальні форми податкової звітності по місцевих податках і зборах вносяться доповнення до даного рішення.
 5. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до Заліського сільського бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності , податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , єдиного податку покладається на платників.
 6. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюється податковим органом.
 7. Відповідальність за несвоєчасну подачу затверджених форм розрахунків і сплату вказаних платежів покладається на платників або уповноважені органи ( організації) відповідно до діючого законодавства.
8. Встановити , що підпункт 2 пункту 1 даного рішення , а також розділ 11 даного Положення відповідно до п.1 розділу ХІХ «Прикінцевих положень» Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ набирає чинності з 1 січня 2012 року.
9. Встановити , що до внесення змін до розділу ХІУ Податкового Кодексу України в частині оподаткування суб»єктів малого підприємництва діє Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва» ( з наступними змінами).
10. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
11.Вважати таким , що втратило свою чинність рішення сільської ради «Про місцеві збори» № 255-VII-VI від 16.08.2011р
12.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету і фінансів сільської ради.

Сільський голова М.Г. Труба

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 до проекту рішення Пухівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Пухівської сільської ради на 2012 рік» 
1. Опис проблеми
    2 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс України.
Згідно з нормами Податкового кодексу України селищні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Одними із місцевих податків та зборів є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що є обов’язковими платежами.
    Таким чином, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування зобов’язані прийняти рішення, яким затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Положення про єдиний податок та Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
    Даний проект регуляторного акта спрямований на вирішення даної проблеми.
2. Мета та завдання регулювання
Метою прийняття Пухівською сільською радою даного регуляторного акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;
- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і зборів;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
    Завданням запропонованого проекту рішення є:
- встановлення розмірів ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки єдиного податку та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у селі Пухівка.
3. Визначити та оцінити усі прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей
1. Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта.
    У цьому випадку не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства України.
2. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.
    Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати податків та зборів відповідно до чинного законодавства України, належить Пухівській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.
    Тобто, альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення селищної ради для виконання на території села Пухівка, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. Описати механізм, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми
    Розробити та затвердити на сесії Пухівської ради Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Положення про єдиний податок та положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. У Положеннях визначаються об’єкт оподаткування, платники податку, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового кодексу України. Порядок сплати податку визначено Положенням про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
    Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:
- доцільності,
- адекватності,
- прозорості,
- ефективності,
- передбачуваності,
- збалансованості.
5. Обґрунтувати можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
    Визначена проблема може бути розв’язана тільки за допомогою затвердження вищевказаних Положень.
    На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України у цій сфері. У подальшому внесення змін до Положеннь можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.
    Проекти Положень максимально відповідають вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у селіі і потребує затвердження Пухівською сільською радою.
    Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.
6. Визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта
    У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:
    Таблиця вигод і витрат 
    Сфера впливу
    Вигоди
    Витрати
    Органи місцевого самоврядування
    Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати податків та зборів
    Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготуванням регуляторного акта) 
    Громада, суб’єкти господарювання 
    Чітка прозора процедура сплати та нарахування податку, збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету села
    Сплата встановлених податків та зборів
7. Визначити показники результативності рішення
    Показники результативності регуляторного акта
 Цільова група: фізичні та юридичні особи.
Показники результативності:
Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до сільського бюджету
Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету села
8. Визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності рішення
    Оцінка ефективності регуляторного акта буде проведена за допомогою проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта.
    Результативність рішення буде відстежуватися за допомогою порівняння числових показників:
1. 100% надходження до сільського бюджету податків та збору.
2. Базове відстеження – проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження – буде здійснюватися через рік після прийняття регуляторного акта.

Секретар ради Стриженюк М.Й.

Comments