Проект рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік"

опубліковано 24 черв. 2016 р., 08:14 Секретар сільради

ПУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про встановлення місцевих податків і зборів

 

Заслухавши та обговоривши проект рішення Пухівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів", керуючись Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Пухівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

                    

1.     Встановити з 01 січня 2017 року на території Пухівської сільської ради місцеві податки і збори згідно додатку 1 до цього рішення.

 

2.     Визнати таким, що втратило чинність, рішення Пухівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" від «19» лютого 2016 року за № 98 - ІVVII.

 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

Сільський голова                 (підпис)                         М.Г. Труба

 

 

 

с. Пухівка

№       -   - VII

від «___» ___________ 2016 року


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Пухівської сільської  ради "Про встановлення місцевих податків на 2017 рік"

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

1.Опис проблеми

У зв'язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011 р., на виконання п.5 розділу XIX. Прикінцеві положення, Пухівської сільській раді необхідно  забезпечити прийняття рішеня щодо встановлення місцевих зборів  в межах ставок, установлених пп.265.5.1. та 267.3.1. вищезазначеного Кодексу.

 

2. Мета та завдання регулювання

Метою прийняття Пухівською сільською радою даного регуляторного акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих  податків і зборів;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням обов'язкового місцевого збору. Завданням запропонованого проекту рішення є: - встановлення розмірів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та орендної плати за землю, транспортного та єдиного податку на території сільської ради.

 3. Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.

Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської  ради для виконання на території населеного пункту  с. Пухівка, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,265,267, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів – податок на майно(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю), єдиний податок.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення   Пухівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів".

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

- доцільності,

- адекватності,

- прозорості,

- ефективності,

- передбачуваності,

- збалансованості.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір ставок податків і зборів  у населеному пункті  с. Пухівка. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у селі і потребує затвердження Пухівською сільською радою.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

 6. Очікувані результати дії акта

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

 Таблиця вигод і витрат

 Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта)

Суб'єкти підприємницької діяльності

Гарантоване забезпечення належних умов життєдіяльності населеного пункту

Сплата єдиного податку та плати за землю суб’єктами господарювання

Юридичні та фізичні особи

Додаткові можливості для забезпечення  соціально-економічного розвитку територіальної громади с. Пухівка

Сплата податку за загальну площу об”єктів житлової та нежитлової нерухомості, сплата земельного податку

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території  села  Пухівка та діє на широке коло платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група:

Юридичні та фізичні особи - власники об”єктів житлової та нежитлової нерухомості, суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці).

 

Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до сільського бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету села

 

9. Заходи з відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється спеціалістом з бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками.

 

 

ĉ
Секретар сільради,
24 черв. 2016 р., 08:48
Comments