проект рішення Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка

опубліковано 17 черв. 2013 р., 05:16 Секретар сільради   [ оновлено 15 жовт. 2013 р., 05:09 ]

ПРОЕКТ

 

ПУХІВСЬКА  сільська  рада

Броварського району 

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка

З метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Пухівська сільська рада -

 

в и р і ш и л а  :

 

1. Затвердити:

1.1.  Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка (додаток 1).

1.2.  Типовий договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка (додаток 2).

2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території села Пухівка виключно при наявності довідки Пухівської сільської ради про виконання умов цього рішення.

3. Органу державної реєстрації прав на нерухоме майно (КП КОР «Броварське МБТІ»), рекомендувати здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території села Пухівка, виключно при наявності довідки Пухівської сільської ради про виконання умов цього рішення.

3. Виконавчому комітету Пухівської сільської ради забезпечити виконання цього рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2014.

5.       Доручити секретарю Пухівської сільської ради Стриженюк М.Й. забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову с.Пухівка Трубу М.Г.

 

Сільський голова                               М.Г.Труба


 

Додаток 1
до рішення Пухівської сільської  ради від ____________ № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка

 

Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів замовників об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівки у зв’язку з будівництвом та реконструкцією будь-яких об’єктів на території села.

1.    Загальні положення

 1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів будівництва, на благоустрій території, а також може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами;

технічні умови комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки;

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, реставрація, розширення (прибудова), капітальний ремонт.

реконструкція –  перебудова існуючих об’єктів і споруд цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції тощо, пов’язані зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення (в т.ч. житлових приміщень на нежитлові), заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників;

об’єкти будівництваокремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис;

 

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначені для забезпечення стійкого розвитку та функціонування  населеного пункту (установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства);

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

замовник – фізична особа-підприємець, юридична або фізична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у селі Пухівка і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву чи повідомлення про початок будівельних робіт;

пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка – внесок замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до сільського бюджету (цільовий фонд) коштів пайової участі замовника для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка (далі – пайова участь);

кошти пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка – кошти пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка – договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, укладений сільською радою із замовником (далі – Договір);

розрахунок розміру пайової участі до договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка  розрахунок розміру пайової участі, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій (далі Розрахунок); 

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

 доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, а також об’єкти, які будуються згідно з Програмою будівництва (придбання) доступного житла у Київській області;

 об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок (окрім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках), будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво (реконструкцію) на території села Пухівка, за винятком тих, що перелічені у п.1.5. 

1.4. Встановлений сільською радою для замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі, встановлений згідно чинного законодавства.

 Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

·       10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

·       4 (чотири) відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 1.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 1.5.1.   об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 1.5.2.   будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення незалежно від джерел фінансування будівництва таких об’єктів та їх форм власності;

 1.5.3.  будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

 1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

 1.5.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

 1.5.6.  об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

 1.5.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання підтверджуючих  документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держкомстандарту України від 17.08.2000 №507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути – Повідомлення про початок будівельних робіт, Декларація про початок будівельних робіт, Декларація про готовність обєкта до експлуатації, Акт готовності обєкта до експлуатації або інший документ, завірений у встановленому порядку.

1.5.8. перепланування житлових приміщень (квартир) у багатоповерхових житлових будинках (гуртожитках) без зміни призначення з метою покращення житлових умов.

1.5.9. Звільняється від сплати коштів пайової участі Замовник будівництва, якщо окрім будівництва об’єкта основного призначення на відведеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта споруджує на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону – дошкільний  чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник бере на себе зобов’язання добровільно збудувати за погодженням із органом місцевого самоврядування в рамках планового забезпечення відповідної території мікрорайону необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією (генеральний план, план зонування території, детальний план території).

1.6. Замовники, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села Пухівка на підставі письмової заяви, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України від 25.12.2008 № 800-VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

1.7. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від пайової участі.

1.8. У разі придбання у власність об’єкта незавершеного будівництва не комунальної власності, з метою його добудови (без зміни цільового призначення) та за умови не укладення Договору попереднім Замовником та/або невиконання ним умов Договору щодо сплати пайової участі, з новим Замовником має бути укладено або переукладено Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка до переукладання договору оренди землі.

1.9. За умови добудови об’єкта незавершеного будівництва (без зміни цільового призначення) Розрахунок пайової участі виконується від загальної кошторисної вартості будівельних робіт, необхідних для введення об’єкта в експлуатацію.

1.10  У разі якщо після укладення договору відбувається зміна замовника будівництва, то рішення виконавчого комітету сільської ради про зміну замовника приймається після укладення нового договору із замовником у порядку, передбаченому порядком, з врахуванням сум пайового внеску, сплачених попереднім замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску не повертаються, а зараховуються при укладенні договору.

2. Порядок залучення коштів замовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка

 

2.1. Пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка полягає у перерахуванні Замовником до сільського бюджету – сільського цільового фонду (призначення платежу «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, згідно з Договором.

2.2. Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Пухівською сільською радою (відповідно до встановленого розміру виконавчим комітетом сільської ради пайової участі у розвитку інфраструктури) з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність села.

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури села, Пухівська сільська рада, за зверненням Замовника, приймає рішення про відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі Замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури села Пухівка.

2.4. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва». Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України станом на момент звернення про виконання Розрахунку.

2.5. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва (реконструкції):

 2.5.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) - розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 2.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.5.2.);

2.5.4. об’єктів самочинного будівництва –  10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках).

2.6. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури села або об’єктів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку с. Пухівка, за зверненням Замовника або поданням відповідного виконавчого органу Пухівської сільської ради, рішенням сесії сільської ради може бути змінено відсоток для розрахунку розміру пайової участі або Замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором.

2.7. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).

2.8. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з  Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.

2. 9. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.10. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду сільської ради с. Пухівка (призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»).

 2.11. У разі сплати Замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, сільська рада надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету села. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок Замовника будівництва у розвиток інфраструктури села для предявлення виконавчому комітету сільської ради для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

2.12. Рішення про оформлення права власності приймається виконавчим комітетом сільської ради виключно за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору.

3.     Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури села Пухівка

3.1.         Пайова участь у розвитку інфраструктури села здійснюється на підставі Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, що укладається між Замовником та виконавчим комітетом сільської ради в особі Пухівського сільського голови.

3.2.         До згоди виконавчого комітету сільської ради на отримання вхідних даних – технічних умов (ТУ) в ПАТ «АЕС Київобленерго» на підключення електроенергії до об’єкта нерухомості включається пункт щодо зобов’язання Замовника (крім Замовників об’єктів містобудування, зазначених у пункті 1.5 цього Положення) укласти договір та сплатити пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.3. Забудовник звертається до виконавчого комітету сільської ради зі зверненням про виконання Розрахунку розміру пайової участі та встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка для подальшого укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка.

3.4. Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Положення  договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію.

3.5. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні  щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

До заяви Замовником додаються: 

−  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

−  рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради, яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка;

−  розрахунок розміру пайової участі;

−  зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) обєкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником.

3.6. Підставою для укладення договору є відповідне рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради, яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка.

3.7. Виконавчий комітет сільської ради готує проект Договору та направляє його Замовнику для підписання.

Протягом 2 робочих днів Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору.

3.9. Договір, укладений між сільською радою та Замовником, підписується сільським головою (за його відсутності – уповноваженою особою).

3.10. Істотними умовами Договору є:

-  розмір пайової участі;

-  строк (графік) сплати коштів пайової участі;

-  відповідальність сторін.

3.       Встановлення розміру пайової участі замовника

4.1. Невід’ємною частиною Договору є Розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі виконується виконавчим комітетом сільської ради протягом десяти робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про встановлення розміру пайової участі та виконання  Розрахунку пайової участі для подальшого укладення Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

4.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

−      виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

−      виконану ліцензованою проектною організацією проектно-кошторисну документацію в повному обсязі;

−      зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

−      висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

−      копію відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва, затверджену Замовником;

−      копії технічних умов.

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

4.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

П = З × Б/100

де:       П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.);

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування (грн.);

Б розмір відсотку.

Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

4.4. На підставі Розрахунку розміру пайової участі готується проект рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради про встановлення розміру пайової участі Замовника, який вноситься для розгляду на найближче засідання виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

5. Порядок використання коштів пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка.

5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Пухівка, приймає Пухівська сільська рада.

6. Контроль за надходженнями пайових внесків

6.1. На виконком сільської ради покладається контроль:

6.1.1. за проведенням Розрахунку розміру пайової участі до Договору та підготовку проекту рішення виконавчого комітету сільської ради про встановлення розміру пайової участі замовника;

6.1.2. за виконанням фінансових зобов’язань;

6.1.3. за збереженням Договорів про пайову участь.

7. Заключні положення

7.1. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

7.2. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

7.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

7.4. У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

7.5. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта.

7.6. Спори, повязані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються у судовому порядку.

7.7. Це Положення набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        М.Г.Труба


Додаток 2
до рішення Пухівської сільської  ради від __.________.2013 № __

Договір №_____

про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури села Пухівка

село Пухівка                                                                                              «____»_____________20____р.

 

       Пухівська сільськарада, в особі  сільського голови ________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та ________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по-батькові  фізичної  особи,  з  якою  укладається  договір,  або  П.І.Б. уповноваженої  особи  із зазначенням посади   та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору –  для юридичних осіб)

(далі «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору- «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет Договору.

1.1.Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Пухівка при здійсненні будівництва  об’єкта містобудування на умовах , зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - ___________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - __________________________________

ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Пухівка у розмірі  ______________________________________ грн.

єдиним платежем (частинами за графіком, згідно Додатку № 2) на рахунок Цільового фонду розвитку інфраструктури с. Пухівка (далі – Цільовий Фонд) відповідно  до  розрахунку  (згідно  Додатку №1)  у  строк  до «____» ____________ 20___ року.

2.2    Величина пайової участі визначена на підставі:

-   затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість будівництва)  у

-   сумі _______________________________грн.

-   нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), установлених для Київської області

      у сумі _____________________________грн.

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності,

установлених для Київської області, уточнюється на підставі вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації з укладанням протягом _______ днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2.4.  Сплата  коштів  Замовником  на  розвиток  інженерно-транспортної  та  соціальної інфраструктури  села Пухівка здійснюється  у  безготівковій  формі  на  рахунок

№________________,  код  _____________,    МФО  ___________,  ККД _______________,

банк одержувача: ______________________________________________________________

                                                                    (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів). 

 

ІІІ. Права і обов’язки сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у  п. 2.1. розділу 2  цього  Договору  до  «____»___________20___  р.  єдиним  платежем  (частинами  згідно  з графіком оплати  (Додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).   

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням

до Пухівської сільської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3.  Пухівська сільська рада  проводить  розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору. 

3.4. Пухівська сільська рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі  та/або  об’єкти  інженерної  інфраструктури,  збудовані  Замовником  відповідно  до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та  відшкодувати  Замовнику  вартість  їх  будівництва  за  рахунок  зменшення  величини пайової участі.

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури с. Пухівка Замовник  сплачує пеню  в  розмірі  0,1  %    від  загальної  суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

V. Інші умови.

5.1.  Зміни  і  доповнення  до  цього  Договору  вносяться  за  взаємною  згодою  Сторін шляхом  укладання відповідних  угод, які є невід’ємною частиною цього Договору,  або в судовому порядку.

5.2.  Одностороння  зміна  умов  або  одностороння  відмова  від  цього  Договору  не допускається.

5.3.  Цей  Договір  укладений  Сторонами  добровільно.  При  укладанні  Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Пухівській сільській раді.. 

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору: 

№  1.  -  розрахунок  величини  пайової  участі  Замовника  у  розвитку інфраструктури села Пухівка;

№  2.  -  графік  оплати  пайової  участі  (якщо  оплата  проводиться  відповідно  до графіка).

 

VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

Пухівська сільська рада

Замовник

Адреса:

 

Р/р

 

в

 

МФО

 

код ЕДРПОУ

 

тел./факс

 

 

_______________________ (П.І.Б.)                              ______________________ (П.І.Б.)

                       (підпис)                                                                                                                         (підпис)

„____” _________________ 20____р.                           ”___” ______________ 20____р.

 


Додаток №1 до Договору 

від__________№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

                (сільський голова)

 «____»__________20___ р.

 

Розрахунок величини пайової участі замовників у розвитку інфраструктури с. Пухівка на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

     Пухівська сільська рада ради, в особі сільського голови ________________________, що  діє  на  підставі  Законів  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  з  одного  боку,  та______________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по-батькові  фізичної  особи,  з  якою  укладається  договір,  або  П.І.Б. уповноваженої  особи  із зазначенням посади   та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору –  для юридичних осіб)

 (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування _________________________

_______________________________________________________________________________.

(найменування та адреса об’єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з генпланом села Пухівка.

2.  Розрахунок  здійснено  на  підставі  затвердженої  в  установленому  порядку проектної  документації,  розробленої  згідно  з  державними  будівельними  нормами, стандартами і правилами. 

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить : ________________________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика  від  будівель,  споруд  та  інженерних  мереж,  влаштування  внутрішніх  і позамайданчикових  інженерних  мереж,  споруд  та  транспортних  комунікацій  згідно  з

наданою Замовником документацією становить _______________________ гривень.

                                                              (сума цифрами та прописом)

5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єкта, кошторисна вартість якого визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою :

                ПУ = ( ЗКВБ – Вз – Вбм  – Вім ) х 4 (10) %, де :

   ПУ – розмір пайової участі; 

   ЗКВБ –  загальна кошторисна вартість будівництва;

   Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки, якщо витрати

   враховані в кошторисі;  

   Вбм  –  витрати,  пов’язані  зі  звільненням  будівельного  майданчика  від  будівель,

   споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна,

   якщо витрати враховані в кошторисі;

   Вім  –  витрати  на  влаштування  позамайданчикових  інженерних  мереж  і  споруд  та транспортних комунікацій, якщо витрати враховані в кошторисі;

   4 (10)%  –  величина  пайової  участі  від  загальної  вартості  будівництва,  визначена згідно з Порядком;

6. Цей  Додаток  є  невід’ємною  частиною  Договору  про  пайову  участь  замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___»__________ 20___ р. № ______. 

 

 

Пухівська сільська рада

Замовник

Адреса:

 

Р/р

 

в

 

МФО

 

код ЕДРПОУ

 

тел./факс

 

 

_______________________ (П.І.Б.)                              ______________________ (П.І.Б.)

                       (підпис)                                                                                                                         (підпис)

„____” _________________ 20____р.                           ”___” ______________ 20____р.


Додаток №1 до Договору 

від__________№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

                (сільський голова)

 «____»__________20___ р.

 

Розрахунок величини пайової участі замовників у розвитку інфраструктури с. Пухівка по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

  

     Пухівська сільська рада ради, в особі сільського голови ________________________, що  діє  на  підставі  Законів  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  з  одного  боку,  та______________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по-батькові  фізичної  особи,  з  якою  укладається  договір,  або  П.І.Б. уповноваженої  особи  із зазначенням посади   та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору –  для юридичних осіб)

 (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування _________________________

_______________________________________________________________________________.

(найменування та адреса об’єкта)

1.Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних  даних _________________

_____________________________________ та  нормативів для одиниці створеної потужності                
                          (зазначити перелік вихідних даних)

(функціональної одиниці виміру), установленої для Київської області центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

 2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з генпланом села Пухівка. 

3.Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної  потужності  вартість  об’єкта  будівництва  становить  : ____________________ гривень.

                                                                                                                                                 (сума цифрами та прописом)

4.  Розрахунок  величини  пайового  внеску  Замовника  будівництва  об’єкта,

здійснюється за формулою:

                    ПУ = ( П х Осп.) х 4 (10 ) %,   де

       ПУ – розмір пайової участі,

       П  –  розрахунковий  показник  створеної  потужності  об’єкта  будівництва  (площа  об’єкта  будівництва  у  метрах  квадратних,  пропускна  спроможність, кількість відвідувань тощо), 

       Осп.  –  норматив  для  одиниці  створеної  потужності  (функціональної  одиниці виміру) установленої для Луганської області ,  станом на  дату  укладання договору про пайову участь. 

       4(10)% - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

 

5. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь  замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___»__________ 20___ р. № ___. 

 

 

Пухівська сільська рада

Замовник

Адреса:

 

Р/р

 

в

 

МФО

 

код ЕДРПОУ

 

тел./факс

 

 

_______________________ (П.І.Б.)                              ______________________ (П.І.Б.)

                       (підпис)                                                                                                                         (підпис)

„____” _________________ 20____р.                           ”___” ______________ 20____р.


Додаток №1 до Договору 

від__________№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

                (сільський голова)

 «____»__________20___ р.

 

Графік оплати коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури с. Пухівка

 

с. Пухівка                                                                                        «_____»_____________20___р.

 

     Пухівська сільська рада ради, в особі сільського голови ________________________, що  діє  на  підставі  Законів  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»  з  одного  боку,  та______________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по-батькові  фізичної  особи,  з  якою  укладається  договір,  або  П.І.Б. уповноваженої  особи  із зазначенням посади   та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору –  для юридичних осіб)

 (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___» __________ 20 ___ р. № _____  домовилися про таке:

1.      Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі та у строки:

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.,

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.,

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.

      2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь  замовника  у  розвитку  інфраструктури с. Пухівка від «___»__________ 20___ р. № ___. 

 

 

Пухівська сільська рада

Замовник

Адреса:

 

Р/р

 

в

 

МФО

 

код ЕДРПОУ

 

тел./факс

 

 

_______________________ (П.І.Б.)                              ______________________ (П.І.Б.)

                       (підпис)                                                                                                                         (підпис)

„____” _________________ 20____р.                           ”___” ______________ 20____р.


Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Пухівської сільської ради Броварського району Київської області «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка»

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Пухівська сільська рада виносить на публічне обговорення проект рішення Пухівської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища. Пропозиції та зауваження до них будуть прийматись від громадян, суб'єктів господарювання та їх об’єднань, інформаційно-дорадчих органів протягом місяця розробником проекту рішення, Пухівською сільською радою (07415, с. Пухівка, вул. Леніна 118а, тел. 0459426145), та постійною депутатською комісією (07413,  с. Пухівка, вул. Леніна 118а, тел. 0459426145)

 

Сільський голова                                                                                                   М.Г.Труба


Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Пухівської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка»

Проект рішення Пухівської сільської ради Броварського району Київської області «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та з урахуванням принципів державної регуляторної політики.

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території селищної ради дасть можливість компенсувати витрати бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території.

Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Мета регулювання.

Метою даного регулювання є:

-         реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

-         забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Пухівської сільської ради;

-         комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-         пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

-         здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

-         введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених Пухівської сільської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Пухівської сільської ради відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності рішень сільської ради для виконання на території Пухівської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

-         застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Пухівської сільської ради;

-         чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури Пухівської сільської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури Пухівської сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури населених пунктів.

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів

Сплата пайового внеску

Жителі села

- право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів;

 - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку населених пунктів.

Сплата пайового внеску

7. Термін дії регуляторного акту.

Рішення Пухівської сільської ради «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради та термін його дії необмежений.

Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення.

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

-         розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

-         результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

 

 

Сільський голова                                                                                                    М.Г.Труба

Comments