ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади села Пухівка»

опубліковано 27 вер. 2011 р., 00:25 Секретар сільради   [ оновлено 4 січ. 2012 р., 06:05 ]
                                                                    Пухівська сільська рада
                                                        Броварського району Київської області
                                                                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                                        ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади села Пухівка»

З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності громади села Пухівка, відповідно до Закону України від 27.04.2007 року № 997-У « Про оренду державного та комунального майна», відповідно до Порядку перегляду договорів оренди нерухомого державного майна, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 18.01.2007 року № 43, керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку та Порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради.
2. Доручити сільському голові Трубі М.Г. переглянути умови Договорів на оренду майна відповідно до Порядку перегляду договорів оренди майна.
3. Зупинити дію Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна прийняту рішенням сесії Пухівської сільської ради № 589-ХІУ-У від 24.01.2008 року.

      Сільський голова                             М.Г.Труба

                                                        АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
Рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном 
територіальної громади села Пухівка» 

Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
 Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов'язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади Пухівської сільської ради та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.
 1.Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, територіальної громади Пухівської сільської ради, що діє на даний час, не регулює відносини, пов'язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради.
2.Визначення цілей державного регулювання.
 Метою здійснення регулювання орендних відносин є впровадження «Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради» та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.
 3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
 Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати «Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради», проте це є неприйнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.
4.Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми.
 Вказану проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Пухівською сільською радою «Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради»
5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 Впровадження регулювання організаційних відносин, пов'язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради надає можливість:
--орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради;
--здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання;
6.Характеристика очікуваних результатів прийняття актів.
 Прийняття зазначеного рішення надасть можливість Пухівській сільській раді більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради, упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов'язань по договору оренди.
Вигодами органами місцевого самоврядування є:
-надходження коштів за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської смільської ради орендодавцю.
Вигодами суб'єктів господарювання є:
-встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати.
Витрати суб'єктів господарювання є:
-додаткових витрат немає;
Вигодами населення є:
-підвищення ефективності використання комунального майна;
-благоустрій прилеглих територій;
-покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.
Витратами населення є:
-витрати відсутні.
7.Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
 Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.
8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
 Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначити за наступними критеріями:
--Надходження від орендної плати орендодавцю.
Зазначене рішення буде поширюватись на підприємства, установи, організації, фізичних та юридичних осіб, що є орендарями майна, що перебуває у спільній власності громади пухівської сільської ради.
9.Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:
-аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;
-оцінка результатів;

ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА -
 проекту рішення Пухівської сільської  ради  «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку  плати за користування майном
 територіальної громади села Пухівка»

1. Вид та назва регуляторного акта: Проект рішення Пухівської сільської ради «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади села Пухівка»
 2. Назва виконавця заходів з відстеження: Пухівська сільська рада.
3. Цілі прийняття акта: Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму щодо розрахунку та використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради”
4. Строк виконання заходів з відстеження: до дня набрання чинності регуляторного акта.
5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Враховуючи мету регулювання, для відстеження результатів регуляторного акта були проаналізовані показники діяльності виконавчого комітету Пухівської сільської ради щодо Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, перебуває у спільній власності громади Пухівської сільської ради.
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: прийняття даного рішення дозволить встановити єдиний організаційно-економічного механізм розрахунку та використання плати за оренду та збільшення надходжень до селищного бюджету.

 

Сільський голова                                                                         М.Г.Труба