ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

опубліковано 5 серп. 2012 р., 23:16 Секретар сільради
Шановні абоненти КП «МРІЯ»
Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діятельності» № 1160 – IV від 11.09.2003 р., на підставі ст. 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» КП «МРІЯ» буде виносити на розгляд виконавчого комітету Пухівської сільської ради проект рішення «Про затвердження тарифів на послуги теплопостачання.
Розробник проекту даного рішення : КП «МРІЯ».
Адреса КП : Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 39, тел: 26-780.

Проект рішення та аналіз впливу регуляторного акта

Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення Пухівської сільської ради «Про погодження тарифів на послуги теплопостачання » приймаються від фізичних осіб у письмовій формі за поштовою адресою КП «МРІЯ» протягом місяця з дня опублікування.

Проект рішення

Розглянувши подання КП «МРІЯ» про затвердження тарифів на послуги теплопостачання з метою ліквідації збитковості підприємства, керуючись за ст. 28 п. 2. Закону України « Про житлово-комунальні послуги » , виконавчий комітет Пухівської сільської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити тарифи на послуг теплопостачання (Додаток № 1).

2. КП «МРІЯ» :

Довести тарифи до відома споживачів.

З 01 липня 2012 р. проводити розрахунки з споживачами за затвердженими тарифами.

3. Рішення виконкому Пухівської сільської ради № 1283 від 02.07.2010 р. «Про затвердження тарифів на послуги теплопостачання села Пухівка» визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Стриженюк М.Й.

М.Г. Труба           сільський голова.

До відома споживачів с. Пухівка
Комунальне підприємство «МРІЯ» повідомляє, що відповідно до рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради № від 30 липня 2012 року вводяться нові тарифи на послуги теплопостачання. Вони становитимуть :
Тариф 1 Гкал з ПДВ – 1096,75 грн.
КП «МРІЯ»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ПРОБЛЕМА - діючі тарифи теплопостачання не відповідають витратам та призводять до збитковості КП «МРІЯ» бюджетним установам та іншим споживачам.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Причин та умови виникнення проблеми :
- чинне регулювання суперечить вимогам ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 24. 06.2004 р. № 1875 – IV, ст. 31, п.3, згідно з яким « органи місцевого самоврядування затверджують ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво ».
Обгрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
- чинне регулювання є фінансово обтяжливим та призводить до збитковості підприємства.
- витрати на послуги зросли через інфляційні процеси в державі, збільшення вартості електроенергії, зростання розміру мінімальної заробітної плати та підвищення ставки податків та зборів та інші.
- Фінансовий стан ускладнює велика дебіторська та кредиторська заборгованість

2. Цілі державного регулювання.
Метою цього регулювання є забезпечення абонентів якісними та безперебійними послугами.
Реалізація мети передбачає поетапне встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги підприємства.

3. Опис механізмів та законів які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.
Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
- регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики; розрахунок тарифів на послуги.
- Розрахунок тарифів проводиться відповідно до Порядку формування тарифів на послуги теплопостачання затвердженого Постановою КМУ № 595 від 12.07.2006 р.

4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
- затвердження тарифів на виробництво для надання послуги теплопостачання.
- Заміна зношеного обладнання.

5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Строки проведення відстеження:
- Базове відстеження - до набрання актом чинності, повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності.
- вид даних - дослідження статистичних показників.

Начальник КП «МРІЯ»         М.І.Климась 


Планові  витрати  на  виробництво  теплової  енергії
                       З  01  липня  2012  року  по  ціні  газу  4710,096  грн.  за  1 т.м.куб.
 
                                                ПО  КП  «МРІЯ»  с.  ПУХІВКА.
 
1.   Витрати  на  паливо                                                306156,24  грн.
2.  Витрати  на електроенергію                                     4400,00  грн.
3.  Витрати  на  матеріали                                               5000,00  грн.
4.  Витрати  на охорону  праці                                       1000,00  грн.
5.  Витрати  на  оплату  послуг ін..підприємства     3500,00  грн.
6.  Оплата  праці  основного  складу                         62004,00  грн.
7.  Відрахування  на  соцзаходи  -  36,92%               22891,88  грн.
8.  Виробнича  собівартість                                        404952,12  грн.
9.  Загально виробничні  витрати  -  4%                     16198,08  грн.
10.Адміністративні  витрати                                         32450,04  грн.
11.Повна  собівартість                                                  453600,24  грн.
12.Рентабельність  -  10%                                               45360,02  грн.
13.Плановий  доход                                                      498960,26 грн.
14.ПДВ  -  20%                                                                    38560,80  грн.
15.Всього  доходу                                                          537521,06 грн.
16.Плановий  випуск  тепловій  енергії  1  Гкал           490,1    грн.
17.Тариф  1 Гкал  з  ПДВ                                                   1096,75  грн.

Начальник  КП  «МРІЯ»                                     М.І.Климась
Бухгалтер                                                         О.А.Кречина
Розрахунок собівартості 1 Гкал тепла на 2012 -2013 р.
                                                                  ( опалювальний період ) 

Для розрахунку взято середню за 2006 – 2011р.р. кількість газу, спаленого КП «МРІЯ» за один опалювальний період – це 65т.куб.м. або 490 Гкал.

1. Ціна за 1000 м.куб. газу = 4710,096 на 01.07.2012 рік. 
2. Вартість газу 65000 х 4710,096 = 306156,24 грн. 
3. Електроенергія на опалювальний період = 4400,00 грн. 
4. Зарплата операторів : 4 х 1800,00 = 7200,00 х 6 міс. = 43200,00 грн. 
5. Нарахування на зарплату 36,92% - 15949,44 грн. 
6. Зарплата слюсаря : 1 х 2000,00 = 2000,00 х 6 міс. = 12000,00 грн. 
7. Нарахування на зарплату 36,92% - 4430,40 грн. 
8. Зарплата зварювальника : 1 х 1134,00 = 1134,00 х 6 міс. = 6804,00 грн. 
9. Нарахування на зарплату 36,92% - 2512,04 грн. 
10. Обслугованння обладнання = 5000,00 грн. 
11. Підготовка операторів = 1000,00 грн. 
12. Повірка лічильників = 3500,00 грн. 
ИТОГО = 404952,12 грн. 
13. Загальновиробничі витрати 4% - 16198,08 грн. 
14. Адміністративні витрати на зарплату начальника 2000,00 + 1950,00(бухгалтера) = 3950,00 х 6 міс. = 23700,00 грн. 
15. Нарахування на зарплату 36,92% = 8750,04 грн. 
16. Повна собівартість = 453600,24 грн. 
17. Розрахована ціна = 498960,26 грн. 
18. ПДВ - 20% = 498960,26 - 306156,24 = 192804,02 грн. х 20 % = 38560,80 грн. 
19. Ціна КП «МРІЯ» = 537521,06 грн.  
20. Ціна 1 Гкал = 1096,75 грн. 

                                       Начальник КП «МРІЯ»                      М.І.Климась 
                                       Бухгалтер                                         О.А.Кречина
Comments