ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

опубліковано 12 січ. 2017 р., 00:04 Секретар сільради

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населеного пункту Пухівської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території Пухівська сільської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про землеустрій», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

1.2. Порядок визначає механізм розміщення  тимчасових споруд на території Пухівська сільської ради та розроблений з метою підтримки малого та середнього бізнесу та наповнення дохідної частини сільського бюджету.

1.3.Дія цього Положення не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

1.4. У Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (надалі - ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без влаштування фундаменту;

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються;

замовник - суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець (інвестор), що уклав в установленому порядку інвестиційну угоду, який має намір розмістити або привести існуючу ТС у відповідність до цього Положення.

комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території Пухівської сільської ради;

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (до пересувних ТС відносяться: квасні діжки, літні майданчики, лотки по торгівлі бахчевими культурами, сукупність тимчасових споруд, що розміщуються в зонах відпочинку на берегах водних об’єктів на підставі єдиного паспорту прив’язки ТС тощо);

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.

1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС. Розміщення холодильного обладнання поряд з ТС на зупинках громадського транспорту забороняється.

1.6. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм.

1.7. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.8. При розміщенні ТС (групи ТС) враховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені державними будівельними нормами. Розміщення ТС здійснюється при наявності вільної від забудови та інженерних мереж території, без створення перешкод у функціонуванні іншим об’єктам містобудування, без порушення правил благоустрою, пішохідного та транспортного рухів.

1.9. Розміщення ТС (групи ТС) здійснюється на підставі паспорта прив’язки ТС на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України та у разі наявності документів, що посвідчують право власності, оренди, постійного користування, особистого строкового сервітуту земельної ділянки.

 2.     ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВЯЗКИ ТС.

 2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС.

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконкому Пухівської сільської ради із відповідною заявою у письмовій
формі про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній
основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

 - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна
інформація);

- документ що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою відповідного цільового призначення (у разі наявності).

 Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає Відділ містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації,   протягом   п’ятнадцяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.6. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до Відділу містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації із заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання  проектних робіт,  або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань
містобудування та архітектури за відповідною формою.

2.11. Паспорт прив'язки включає:

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі
у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

- технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані
замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

- реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна
інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив'язки підписується керівником (заступником керівника) відповідного органу з питань містобудування та архітектури.

2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку;

- невідповідність земельної ділянки цільовому призначенню (у випадку перебування даної земельної ділянки у власності замовника)

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації  паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру (у разі наявності).

2.17. Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань   містобудування та архітектури відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.

2.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті  прив'язки органом з питань містобудування та архітектури районної
державної адміністрації.

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому  рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання (заявника),  паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

2.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта
прив'язки.

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

2.23. Після розміщення ТС замовник подає до виконкому Пухівської сільської ради письмову заяву, у якій зазначає, що він виконав вимоги
паспорта прив'язки.

2.24. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один   примірник зберігається у замовника ТС, другий - у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

2.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться органом з питань
містобудування та архітектури в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

2.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

2.27. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у
п.п. 2.6, 2.14 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС може надаватися  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом відповідної ради або районної державної адміністрації про призупинення дії паспорта прив'язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

2.29. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.30. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки,  самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

2.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.32. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний  експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.33. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

2.34. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання
відповідно до законодавства.

2.35. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС.

3.1. У разі відсутності у замовника документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою та у випадку відповідності намірів замовника щодо місця розташування комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам, він звертається з письмовою заявою до Пухівської сільської ради про надання дозволу на виготовлення паспорту прив’язки ТС та розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС.

3.2. До заяви додаються:

- копія листа Відділу містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації з інформацією, щодо можливості розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію (архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат) відповідно до Закону  України «Про благоустрій населених пунктів України»

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі   М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості, які погоджені з власниками (балансоутримаувачами) інженерних мереж;

- ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

- фото фіксація земельної ділянки (з оточенням);

- інформація управління Держземагенства у Броварському районі Київської області про відсутність реєстрації земельної ділянки за адресою, що визначена в графічних матеріалах, де зазначене бажане місце розташування ТС, які виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості.

3.3. Заяву та додані до неї матеріали  розглядає  секретар Пухівської сільської ради протягом п’яти робочих днів з дня її отримання направляє постійній комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики.

3.4. Постійні комісії питань бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики надають рекомендації секретарю Пухівської сільській раді стосовно надання замовнику дозволу на виготовлення паспорту прив’язки ТС та розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС або відмови у наданні такого дозволу. Рекомендації комісій оформляються протоколом засідання комісії.

3.5. За результатами опрацювання заяви та доданих до неї матеріалів, з урахуванням рекомендацій постійній комісій з питань, бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики готується проект відповідного рішення Пухівська  сільської ради про надання замовнику дозволу на виготовлення розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС та паспорту прив’язки ТС.

3.6. Пухівська сільська рада розглядає проект рішення у порядку, встановленому чинним законодавством, на пленарному засіданні чергової сесії сільської ради, у відповідності до регламенту.

3.7. Після отримання рішення Пухівська сільської ради замовник:

-  замовляє розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС у землевпорядній організації, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою.

- замовляє виготовлення документації для оформлення паспорту прив’язки ТС, що передбачена пунктом 2.6. 2.11 даного Порядку. 

Умови і терміни розроблення документації визначаються договором, укладеним між замовником і суб’єктом господарювання, який буде виконувати дані роботи.

3.8. Розроблена і погоджена в установленому порядку технічна документація щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС підлягає розгляду Пухівська сільською радою.

3.9. За результатами розгляду технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС, Пухівська сільська рада приймає рішення про передачу замовнику у користування земельної ділянки на праві особистого строкового сервітуту.

3.10. Після прийняття Пухівська сільською радою відповідного рішення із замовником укладається договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності, який підлягає реєстрації в Журналі реєстрації договорів особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності в сільській раді. Для оформлення даного договору заявник замовляє в управлінні Держземагенства у Броварському районі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут. Право сервітутного землекористування виникає після його реєстрації.

3.11. За встановлення особистого строкового сервітуту сервітуарієм сплачується плата, розмір якої встановлюється Пухівська сільською радою Броварського району Київської області.

3.12. Договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності укладається на строк, за домовленістю сторін.

 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

4.2. Після набрання чинності цим Порядком, суб’єкт господарювання, заявник повинен привести всю документацію щодо встановлення ТС відповідно до Порядку.

4.3. Внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту на користування місцем для розташування тимчасової споруди, укладеного до набрання чинності цим Порядком, можливо за рішенням виконавчого комітету Пухівської сільської ради, шляхом укладання додаткової угоди.

4.4. ТС за даними Правилами не є нерухомим майном, у зв’язку з чим право власності на них державній реєстрації не підлягає, а поштові адреси не присвоюються.

4.5. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та підприємництва з додержанням діючих норм та правил.

 

 

Сільський голова
Comments