Регуляторна політика

До програми " Турбота"

опубліковано 2 квіт. 2018 р., 01:33 Секретар сільради


Калькуляція вартості вивезення 1 м.куб. сміття з 01 вересня 2017 року

опубліковано 4 вер. 2017 р., 01:55 Секретар сільради


Калькуляція на послуги трактора та екскаватора з 01 вересня 2017 року

опубліковано 4 вер. 2017 р., 01:54 Секретар сільради


Планові витрати на виробництво теплової енергії

опубліковано 4 вер. 2017 р., 01:25 Секретар сільради

Планові витрати на виробництво теплової енергії 

Проект рішення Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

опубліковано 9 черв. 2017 р., 01:15 Секретар сільради   [ оновлено 9 черв. 2017 р., 01:16 ]

ПУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

 

Заслухавши та обговоривши проект рішення Пухівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів", керуючись Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Пухівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

                    

1.     Встановити з 01 січня 2018 року на території Пухівської сільської ради місцеві податки і збори згідно додатку 1 до цього рішення.

 

2.     Визнати таким, що втратило чинність, рішення Пухівської сільської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік» від «15» липня 2016 року за № 237 - VІІ – VII.

 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та цін,  реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

 

 

 

Сільський голова                                              М.Г. Труба

 

 

 

с. Пухівка

№        - ХVІ - VII

від «_____ » липня  2017 рокуПРОЕКТ

 

Додаток 1

                                                                              до рішення     сесії VІI скликання

          Пухівської сільської ради

                                                                              від          2017 року №      -  ХVI  -VII

 

 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

Розділ I. Податок на майно.

1. Склад податку на майно

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3.  плати за землю.

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.1. Платники податку.

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б)  будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

 г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

з) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

2.5. Ставка податку

2.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб становить 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

       2.5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості (господарські (присадибні) будівлі), що перебувають у власності фізичних осіб та використовуються фізичними особами, становить      0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

      Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб та використовуються суб’єктми господарювання малого та середнього бізнесу (крім МАФ) становить 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.5.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб становить 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення суми податку

 

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

2.9. Порядок сплати податку

 

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

 

2.10. Строки сплати податку

 

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

3. Транспортний податок.

3.1. Платники податку.

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

3.2. Об'єкт оподаткування.

3.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.3. База оподаткування.

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

3.4. Ставка податку.

3.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення та сплати податку

 

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. У  разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

3.6.6. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

3.6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до п. 3.2.1 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

3.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до п. 3.2.1 є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

3.6.9. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

 

3.7. Порядок сплати податку

 

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

4. Плата за землю.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

4.2. Об'єктами оподаткування є:

 

4.2.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

4.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

4.5.1. Ставка податку за земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд,  нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,06%

4.5.2. Ставка податку за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, що розташовані в межах населеного пункту,   встановлюється у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки

4.5.3.  На земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, крім державної та комунальної форми власності,   встановлюється у розмірі 1%  від їх нормативної грошової оцінки /

4.5.4. За земельні ділянки іншого функціонального призначення в межах села Пухівка, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюється ставка у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки.

4.6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами села Пухівка, встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській області.

4.7. Від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.8. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

4.9 Якщо фізична особа, визначена у п.4.7, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

4.10. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

4.11. Від сплати земельного податку для юридичних осіб звільняються:

4.11.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

4.11.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

4.11.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

4.11.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4.12. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

Не сплачується податок за:

4.12.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

4.12.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

4.12.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4.12.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.12.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.12.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.12.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

4.12.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

4.13. Особливості оподаткування платою за землю

4.13.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

4.13.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

4.14. Податковий період для плати за землю.

4.14.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.14.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

4.15. Порядок обчислення плати за землю.

 

4.15.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.15.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

4.15.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.15.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

4.15.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.15.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.15.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 4.7. за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

4.16. Строк сплати плати за землю

 

4.16.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.16.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

4.16.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.16.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.16.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.16.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.16.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

4.16.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

5. Орендна плата.

5.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

5.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

5.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

5.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

5.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.6. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.7. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

5.8. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

5.9. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у п.п. 5.8, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

5.10. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

      5.11. Податковий період застосовується відповідно до вимог пункту 4.14.

6. Індексація нормативної грошової оцінки земель

5.17.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

5.17.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

Розділ II. Єдиний податок.

1. Платником єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що поділяються на такі групи платників:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;

4) четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотарей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

3.3 суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. Ставки єдиного податку.

4.1. Ставки єдиного податку для платників з розрахунку на календарний місяць встановлюються  у розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10%  розміру прожиткового мінімуму,

2) для другої групи платників єдиного податку –  20 % розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3.

5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої груп (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1. цього розділу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього розділу.

 

6. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3. пункту 4:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1 цього розділу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

8. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

9.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

9.3. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

9.4. для земель водного фонду - 2,43;

9.5. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

 

10.Податковий (звітний) період

10.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

10.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

11.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

11.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

11.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

11.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

11.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

11.7.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік;

11.7.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

 

11.7.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 11.7.2 цього пункту;

11.7.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

11.7.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

11.7.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

11.7.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

 

11.7.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

12. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                         М.Г.Труба

 


ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

опубліковано 12 січ. 2017 р., 00:04 Секретар сільради

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населеного пункту Пухівської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території Пухівська сільської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про землеустрій», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

1.2. Порядок визначає механізм розміщення  тимчасових споруд на території Пухівська сільської ради та розроблений з метою підтримки малого та середнього бізнесу та наповнення дохідної частини сільського бюджету.

1.3.Дія цього Положення не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

1.4. У Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (надалі - ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без влаштування фундаменту;

архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються;

замовник - суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець (інвестор), що уклав в установленому порядку інвестиційну угоду, який має намір розмістити або привести існуючу ТС у відповідність до цього Положення.

комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території Пухівської сільської ради;

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (до пересувних ТС відносяться: квасні діжки, літні майданчики, лотки по торгівлі бахчевими культурами, сукупність тимчасових споруд, що розміщуються в зонах відпочинку на берегах водних об’єктів на підставі єдиного паспорту прив’язки ТС тощо);

схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;

типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.

1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС. Розміщення холодильного обладнання поряд з ТС на зупинках громадського транспорту забороняється.

1.6. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм.

1.7. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.8. При розміщенні ТС (групи ТС) враховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені державними будівельними нормами. Розміщення ТС здійснюється при наявності вільної від забудови та інженерних мереж території, без створення перешкод у функціонуванні іншим об’єктам містобудування, без порушення правил благоустрою, пішохідного та транспортного рухів.

1.9. Розміщення ТС (групи ТС) здійснюється на підставі паспорта прив’язки ТС на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України та у разі наявності документів, що посвідчують право власності, оренди, постійного користування, особистого строкового сервітуту земельної ділянки.

 2.     ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВЯЗКИ ТС.

 2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС.

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконкому Пухівської сільської ради із відповідною заявою у письмовій
формі про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній
основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

 - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна
інформація);

- документ що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою відповідного цільового призначення (у разі наявності).

 Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає Відділ містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації,   протягом   п’ятнадцяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.6. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до Відділу містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації із заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання  проектних робіт,  або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України»;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань
містобудування та архітектури за відповідною формою.

2.11. Паспорт прив'язки включає:

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі
у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

- технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані
замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

- реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна
інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив'язки підписується керівником (заступником керівника) відповідного органу з питань містобудування та архітектури.

2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку;

- невідповідність земельної ділянки цільовому призначенню (у випадку перебування даної земельної ділянки у власності замовника)

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації  паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру (у разі наявності).

2.17. Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань   містобудування та архітектури відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.

2.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті  прив'язки органом з питань містобудування та архітектури районної
державної адміністрації.

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому  рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання (заявника),  паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

2.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта
прив'язки.

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

2.23. Після розміщення ТС замовник подає до виконкому Пухівської сільської ради письмову заяву, у якій зазначає, що він виконав вимоги
паспорта прив'язки.

2.24. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один   примірник зберігається у замовника ТС, другий - у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

2.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться органом з питань
містобудування та архітектури в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

2.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

2.27. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у
п.п. 2.6, 2.14 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС може надаватися  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом відповідної ради або районної державної адміністрації про призупинення дії паспорта прив'язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

2.29. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.30. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки,  самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

2.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.32. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний  експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.33. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

2.34. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання
відповідно до законодавства.

2.35. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС.

3.1. У разі відсутності у замовника документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою та у випадку відповідності намірів замовника щодо місця розташування комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам, він звертається з письмовою заявою до Пухівської сільської ради про надання дозволу на виготовлення паспорту прив’язки ТС та розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС.

3.2. До заяви додаються:

- копія листа Відділу містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації з інформацією, щодо можливості розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію (архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат) відповідно до Закону  України «Про благоустрій населених пунктів України»

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі   М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості, які погоджені з власниками (балансоутримаувачами) інженерних мереж;

- ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

- фото фіксація земельної ділянки (з оточенням);

- інформація управління Держземагенства у Броварському районі Київської області про відсутність реєстрації земельної ділянки за адресою, що визначена в графічних матеріалах, де зазначене бажане місце розташування ТС, які виконані замовником на відкоригованій топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості.

3.3. Заяву та додані до неї матеріали  розглядає  секретар Пухівської сільської ради протягом п’яти робочих днів з дня її отримання направляє постійній комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики.

3.4. Постійні комісії питань бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики надають рекомендації секретарю Пухівської сільській раді стосовно надання замовнику дозволу на виготовлення паспорту прив’язки ТС та розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС або відмови у наданні такого дозволу. Рекомендації комісій оформляються протоколом засідання комісії.

3.5. За результатами опрацювання заяви та доданих до неї матеріалів, з урахуванням рекомендацій постійній комісій з питань, бюджету, соціально – економічного розвитку, власності, комунального господарства, транспорту, регуляторної політики та торгівлі; а також з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, охорони здоров’я, соціального захисту та екологічної політики готується проект відповідного рішення Пухівська  сільської ради про надання замовнику дозволу на виготовлення розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС та паспорту прив’язки ТС.

3.6. Пухівська сільська рада розглядає проект рішення у порядку, встановленому чинним законодавством, на пленарному засіданні чергової сесії сільської ради, у відповідності до регламенту.

3.7. Після отримання рішення Пухівська сільської ради замовник:

-  замовляє розроблення технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС у землевпорядній організації, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою.

- замовляє виготовлення документації для оформлення паспорту прив’язки ТС, що передбачена пунктом 2.6. 2.11 даного Порядку. 

Умови і терміни розроблення документації визначаються договором, укладеним між замовником і суб’єктом господарювання, який буде виконувати дані роботи.

3.8. Розроблена і погоджена в установленому порядку технічна документація щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС підлягає розгляду Пухівська сільською радою.

3.9. За результатами розгляду технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення ТС, Пухівська сільська рада приймає рішення про передачу замовнику у користування земельної ділянки на праві особистого строкового сервітуту.

3.10. Після прийняття Пухівська сільською радою відповідного рішення із замовником укладається договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності, який підлягає реєстрації в Журналі реєстрації договорів особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності в сільській раді. Для оформлення даного договору заявник замовляє в управлінні Держземагенства у Броварському районі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут. Право сервітутного землекористування виникає після його реєстрації.

3.11. За встановлення особистого строкового сервітуту сервітуарієм сплачується плата, розмір якої встановлюється Пухівська сільською радою Броварського району Київської області.

3.12. Договір про встановлення особистого строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності укладається на строк, за домовленістю сторін.

 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

4.2. Після набрання чинності цим Порядком, суб’єкт господарювання, заявник повинен привести всю документацію щодо встановлення ТС відповідно до Порядку.

4.3. Внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту на користування місцем для розташування тимчасової споруди, укладеного до набрання чинності цим Порядком, можливо за рішенням виконавчого комітету Пухівської сільської ради, шляхом укладання додаткової угоди.

4.4. ТС за даними Правилами не є нерухомим майном, у зв’язку з чим право власності на них державній реєстрації не підлягає, а поштові адреси не присвоюються.

4.5. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та підприємництва з додержанням діючих норм та правил.

 

 

Сільський голова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок продажу земельних ділянок під майном у селі Пухівка

опубліковано 11 січ. 2017 р., 23:28 Секретар сільради

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок продажу земельних ділянок під майном у селі Пухівка Броварського району Київської області

 

1.      Загальні положення.

 

Це Положення розроблене відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб. 

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні та/або користуванні та/або розпорядженні громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах села Пухівка та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

 Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є:

Продавець – Пухівська сільська рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є володільцями, користувачами або розпоряджувачами об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках у селі Пухівка Броварського району Київської області. 

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках селі Пухівка. Продаж земельних ділянок за заявами зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку. Уповноваженим органом Пухівської сільської ради який здійснює підготовку проектів рішень Пухівської сільської ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під  об’єктами нерухомості, забезпечує укладення договорів про сплату авансового внеску, контролює сплату авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою визначення ціни земельної ділянки є Виконавчий комітет Пухівської сільської ради. 

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації. 

 2. Порядок викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

  2.1 Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (в тому числі, під власним майном), подають заяву (додаток 1) до Пухівської сільської ради.

  2.2 У заяві  зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.  До заяви  додаються:  а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою та документи, що посвідчують речове право на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (завірені копії);  б) копія установчих документів для юридичної особи (завірені копії), а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;  в) свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця у разі продажу земельної ділянки фізичній особі - підприємцю (завірену копію). г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

 2.3 Пухівська сільська рада у місячний строк розглядає заяву  і приймає рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;  б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;  в) якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;  г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;  ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

 2.4 Рішення Пухівської сільської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додаток 2). 

2.5 Кошти в рахунок авансового внеску сплачуються особою або юридичною особою в 15-денний термін після укладення договору. 

 2.6 Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску Уповноваженим органом  здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

  2.7 Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на замовлення Пухівської сільської ради в особі Виконавчого комітету Пухівської сільської ради. Організація, яка здійснює експертні грошові оцінки земельних ділянок визначається спеціально створеною комісією відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (додаток 3). Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить 5 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, але не може бути меншим за орієнтовну вартість виготовлення звіту з експертної грошової оцінки.  Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску визначається законодавством України. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

 

2.8 Рішення Пухівської сільської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого  платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки) є підставою для державної реєстрації земельної ділянки за Покупцем. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на один рік. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

 2.9 Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у селі Пухівка Броварського району Київської області, зараховуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

  3. Особливості продажу земельних ділянок в селі Пухівка Броварського району Київської області іноземним державам, іноземним юридичним особам.

 3.1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних  громад, іноземним юридичним особам здійснюється за зверненням Пухівської сільської ради в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу даним особам.

 3.2. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються Пухівською сільською радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України. 

 

          Секретар Пухівської сільської ради              А. Г. Писаренко                                                 

                     

Додаток 1

 до Положення про порядок продажу

 земельних ділянок під об’єктами

 нерухомості в селі Пухівка.

 

Голові Пухівської сільської ради

______________________________

                                                                                                від___________________________

                                                                                                _____________________________

                                                                                                адреса________________________

_____________________________

Тел.__________________________

 

ЗАЯВА

 

 Прошу продати мені земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею _________ га,  що розташована за адресою: _____________________________________,  _____________________________________________________________________________  (цільове призначення земельної ділянки)  _______________________________________________________________________  (розмір та площа земельної ділянки)  Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

 

 

 «____» ____________ 201 __ р.  __________________________________ ______________ 

                                                                                         (прізвище та ініціали) (підпис) 

 

Перелік документів, що додаються до заяви: 

 

1. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (завірена копія).

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці   (завірені копії).

3. Копія документа, що посвідчує особу.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (завірена копія).

5. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

  

Секретар Пухівської сільської ради 

А. Г. Писаренко                                                                                 

 

Додаток 3

 до Положення про порядок продажу

земельних ділянок під об’єктами

нерухомості в селі Пухівка

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам .

  Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

  1. Визначення термінів 

 

1.      У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-          об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок в селі Пухівка Броварського району Київської області;

-          суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб’єкт господарювання незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, що має у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 

-         оцінювач – фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 

-         договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Пухівською сільською радою та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення; 

-         експертна грошова оцінка земельної ділянки

- результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 2. Загальні положення 

 2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється, у вісімнадцятиденний термін, конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням Голови Пухівської сільської ради. 

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу. 

2.3. Рішення Комісії приймається протягом чотирьох днів, більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.  У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

  2.4. Організацію роботи Комісії здійснює Виконавчий комітет Пухівської сільської ради. 

 3. Підготовка до проведення конкурсу.

  3.1. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу, інформація стосовно його терміну проведення, публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

 

 3.2. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

 · дату, час і місце проведення конкурсу;

 . інформацію про площу, місцезнаходження та цільове призначення земельної ділянки;

  · кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має становити не менше трьох робочих днів до дня проведення конкурсу;

  · перелік документів, які слід подати на розгляд комісії;

  · місцезнаходження комісії та контактні телефони.

 

 3.3. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до Виконавчого комітету на розгляд Комісії, такі документи:

  · заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

  · нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності.

 · конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

   3.4. Заяви на участь у конкурсі реєструються посадовими особами Виконавчого комітету Пухівської сільської ради. 

   3.5.  Документи, зазначені в п. 3.2 цього Положення, подаються до комісії не пізніше ніж за 3 (три) дні до оголошення дати проведення конкурсу. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства України, цього Положення, а також у разі подання до комісії неповного пакету документів, заява на участь у конкурсі не приймається. 

   3.6. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

  4. Порядок проведення конкурсу. 

 4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

  4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії.

  4.3. На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям: 

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу; 

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки. 

 4.4. Протокол Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2).

 4.5. У випадку надходження до комісії однієї заяви, комісія може прийняти рішення стосовно укладення з учасником конкурсу договору на проведення експертної оцінки, що зазначається у протоколі засідання комісії. 

 4.7. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

  4.8. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в  засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

     Секретар Пухівської сільської ради                              А. Г. Писаренко                                                             

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір

 суб'єктів оціночної діяльності

                                                                                                                      у сфері оцінки земель

 

Голові Пухівської сільської ради

______________________________                                                                                          від___________________________

                                                                                                _____________________________

                                                                                                адреса________________________

_____________________________

Тел.__________________________

 

ЗАЯВА

 

 на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна та підлягають продажу. 

Назва юридичної особи або фізичної особи підприємця ______________________________

№ свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця_________, дата видачі _____________________.

Прізвище та ініціали керівника___________________________________________________

Паспорт: Серія _______№___________, виданий____________________________________,

Дата видачі паспорта___________________

 

 

 

«____» ____________ 201_ р.                                                             Підпис

 

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка

опубліковано 10 січ. 2017 р., 05:27 Секретар сільради

Порядок
проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пхівка Броварського району Київської області, зокрема цілісних майнових комплексів комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності (далі – об’єкт).

2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем.

3. Конкурс проводить конкурсна комісія.

4. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди майна публікується після надходження до орендодавця рішення постійної комісії Пухівської сільської ради з питань власності (далі — Постійна комісія) або Пухівської сільської ради та визначення конкурсною комісією умов конкурсу.

Оголошення публікується в одному із регіональних ЗМІ Броварського району та додатково за рішенням конкурсної комісії в інших виданнях. Оголошення також оприлюднюється на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради та офіційній Інтернет сторінці орендодавця, у разі наявності.

У разі відсутності коштів у орендодавця публікація оголошення може бути здійснена за рахунок підприємства-балансоутримувача з подальшою компенсацією орендарем витрат на публікацію.

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об'єкт (назва, площа, місцезнаходження із зазначенням поверху, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;                             

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як за три робочих дні до дати проведення конкурсу);

розмір авансової орендної плати, що становить подвійну стартову орендну плату, та реквізити рахунку для її внесення;

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі, місце та форма їх подання.

Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, письмово повідомляються орендодавцем про публікацію оголошення проведення конкурсу.

5. Умовами конкурсу є:

стартовий розмір орендної плати, який розрахований за ставкою, згідно з Методикою розрахунку орендної плати для об’єктів державного та/або комунального майна визначеною діючим на момент проведення конкурсу законодавством України, яке передається в оренду але не нижчою, ніж опублікованою в оголошенні про намір передати майно в оренду;

зобов’язання орендаря щодо:

використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

внесення авансової орендної плати;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця або підприємства-балансоутримувача на публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання орендаря щодо:

виконання певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб територіальної громади села Пухівка;

збереження (створення нових) робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

Інші умови можуть бути включені до умов конкурсу з урахуванням пропозицій підприємства-балансоутримувача.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

6. Критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати, та за умови взяття зобов’язань, виконання інших умов конкурсу.

7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті прошнуровані та пронумеровані документи, разом з описом:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

копії установчих документів (завірені заявником) та базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;

для фізичної особи:

копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;

за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.

8. Конкурсна комісія створюється Орендодавцем в кількості трьох осіб. Створення та персональний склад Конкурсної комісії затверджується Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради.

До складу конкурсної комісії може бути включений, за поданням Постійної комісії не більш ніж один депутат Пухівської сільської ради ради.

Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш трьох осіб.

9. Основними завданнями конкурсної комісії є:

визначення умов та строку проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та визначення списку претендентів, допущених до участі в конкурсі. За заявою претендента (його представника) розгляд документів здійснюється за його участю;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення переможців конкурсу;

складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

10. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту її створення.

11. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, який призначається Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради. Голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії.

Заступник голови конкурсної комісії, який виконує обов'язки голови конкурсної комісії у разі його відсутності, призначається за необхідності Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради.

Секретар конкурсної комісії призначається Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради та здійснює реєстрацію учасників конкурсу і за результатами складає протокол засідання конкурсної комісії.

12. У разі потреби в отриманні додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени конкурсної комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

13. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

14. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком печатки претендента, у разі її наявності. Зазначені конверти передаються голові конкурсної комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

15. Подані претендентами документи розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку його учасників. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди згідно з наданою ним пропозицією.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що Головою Пухівської сільської ради видається відповідний розпорядчий документ, у разі:

неподання заяв про участь у конкурсі;

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого об’єкта, із зменшенням стартової орендної плати не більше ніж на 50 відсотків.

16. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

17. На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар конкурсної комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням найменування/прізвища учасника чи уповноваженої ним особи.

18. Учасники конкурсу подають в запечатаних конвертах конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

19. Голова конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії) в присутності членів конкурсної комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

20. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступником голови конкурсної комісії). Початком торгів вважається момент оголошення найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступник голови конкурсної комісії) пропонує учасникам вносити пропозиції.

21. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають руку і зазначають кого вини представляють, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря конкурсної комісії.

22. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 10 гривень. Якщо після того, як голова конкурсної комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова конкурсної комісії оголошує "Вирішено", називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу.

23. Конкурсна комісія також визначає черговість учасників конкурсу, з якими укладається договір оренди за відповідним розміром орендної плати, у разі не укладання договору оренди з переможцем конкурсу. У разі не укладання договору оренди з переможцем конкурсу, договір укладається з учасником конкурсу, пропозиція якого була попередньою, згідно бланків пропозицій.

24. Після закінчення засідання конкурсної комісії, на якому визначено переможця конкурсу, складається протокол у якому зазначаються: відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями); найбільші розміри орендної плати  запропоновані всіма учасниками конкурсу; результати конкурсу. Протокол в день проведення засідання конкурсної комісії підписується головою конкурсної комісії (у разі його відсутності - заступником голови конкурсної комісії) та секретарем конкурсної комісії.

25. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його підписання затверджується Головою Пухівської сільської ради. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження протоколу про результати конкурсу розміщує інформацію на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради та офіційній Інтернет сторінці орендодавця, за її наявності.

26. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним на конкурсі орендна плата, при укладанні договору, визначається з урахуванням особливостей наданих чинним законодавством України.

27. Авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалось підписати договір оренди у разі не підписання ними договору оренди. Орендодавець та/або Підприємство-балансоутримувач повертає авансову орендну плату всім іншим учасникам конкурсу після отримання повідомлення орендодавця.

28. У разі не укладання договору оренди жодним з учасників орендодавець за рішенням конкурсної комісії може оголосити новий конкурс.

 

Голова Пухівської сільської ради                  М. Г. Труба

 

 

Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

опубліковано 10 січ. 2017 р., 05:25 Секретар сільради

Положення
про оренду майна територіальної громади села Пухівка

Броварського району Київської області

 

Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області (далі - Положення) розроблене на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

 Це Положення регулює:

 організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області (далі - майно);

 майнові відносини між орендодавцями, комунальними підприємствами, установами організаціями територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно (підприємства-балансоутримувачі), орендарями, щодо господарського використання майна.

 1. Об'єкти оренди

1.1. Об'єктами оренди є:

цілісні майнові комплекси комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка Броварського району Київської області, їх структурних підрозділів;

майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

1.2. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 кв. м.

2. Орендодавці

2.1. Орендодавцями є:

Пухівська сільська рада Броварського району Київської області (далі  - Пухівська сільська рада) - щодо цілісних майнових комплексів  комунальних підприємств територіальної громади села Пухівка, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

Виконавчого комітету Пухівської сільської ради;

Комунальних підприємств Пухівської сільської ради;

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

4.3 Комунальні підприємства Пухівської сільської ради щодо нерухомого майна, яке передане до сфери їх управління на підставі інформації наданої підприємствами-балансоутримувачами, формують щороку переліки майна, що може бути передане в оренду,  та розміщують даний перелік на офіційному веб-сайті Пухівської сільської ради з обов'язковим розміщенням фотознімків об'єктів оренди на офіційному інтернет-порталі Пухівської сільської ради та, додатково за рішенням Орендодавців в інших засобах масової інформації, інтернет-порталах за їх наявності. Зміни до цих переліків вносяться, у разі необхідності, у такому ж порядку.

4.4. Підприємства-балансоутримувачі подають відповідному орендодавцю заяву про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 1 до цього Положення), щодо цілісних майнових комплексів які закріплені за ними на праві господарського відання, нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 20 квадратних метрів на одне підприємство та може бути передане в оренду, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.         

4.5. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (далі – потенційні орендарі), надають заяву про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 2 до цього Положення) орендодавцю.

Підприємства-балансоутримувачі протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації звернення потенційного орендаря, або орендодавця, ознайомлюють потенційного орендаря з об'єктом оренди та у разі необхідності, надають йому доручення та документи, необхідні для проведення незалежної оцінки, а також, надають запити до органів, зазначених у п.п. 4.8 цього Положення.     

4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта оренди, а іншої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.                                                                       

4.7. Заяви про оренду реєструються відповідним орендодавцем.     

4.8. Передача в оренду здійснюється за погодженням з:

Постійною комісією з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради – щодо майна закладів охорони здоров’я;

Постійною комісією з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради – щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні;

відповідним органом охорони культурної спадщини, якщо об’єкт є пам'яткою культурної спадщини.

4.9. Органи, зазначені в п.п. 4.8 цього Положення (крім органів охорони культурної спадщини), надають погодження щодо оренди майна протягом 15 днів після надходження до них запиту. Органи охорони культурної спадщини надають погодження щодо оренди майна протягом 10 днів.

4.10. Якщо суб’єкти звернення у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу не одержали погоджень органів, зазначених у п.п. 4.8 цього Положення, укладання договору вважається погодженим з ними.

4.11. Орендодавці впродовж п'яти робочих днів після дати реєстрації заяви, направляють для розміщення на офіційному інтернет-сайті Пухівської сільської ради, регіональному СМІ за вибором Виконавчого комітету Пухівської сільської ради та офіційнійних інтернет сторінках Орендодавців, за їх наявності, оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні договору оренди і повідомляють про це заявнику.

У разі відсутності коштів у орендодавця публікація оголошення може бути здійснена за рахунок заявника або підприємства-балансоутримувача з подальшою компенсацією орендарем витрат на публікацію.

Оголошення про намір передати майно в оренду повинно містити таку інформацію:

характеристика об’єкта оренди (адреса, площа, вартість, орендна плата);

найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача (за необхідності0;

цільове використання об’єкта оренди запропоноване потенційним орендарем або ініціатором, строк оренди та орендну ставку, визначену на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року (далі – Методика), у відсотках та орендну плату за місяць.

На офіційному інтернет-порталі Пухівської сільської ради та офіційнійних інтернет сторінках Орендодавців, за їх наявності, разом з оголошенням про намір передати майно в оренду обов'язково розміщуються його фотознімки.

Протягом 10 робочих днів, з дня наступного після розміщення оголошення, орендодавець приймає заяви про намір взяти майно в оренду. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку приймання заяв про намір взяти майно в оренду щодо нежитлових приміщень загальною площею до 20,00 кв. м включно або окремого індивідуально визначеного майна Виконавчий комітет Пухівської сільської ради направляє на розгляд до постійної комісії Пухівської сільської ради (далі – Постійна комісія) інформацію про результати вивчення попиту та пропозиції щодо укладання договору оренди.

У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і за рішенням Пухівської сільської ради договір оренди нежитлових приміщень до 20,00 кв. м включно або окремого індивідуально визначеного майна укладається з заявником, як з єдиним претендентом або йому відмовляється в укладанні договору оренди, про що орендодавець повідомляє заявника.

У випадку надходження двох і більше заяв, орендодавець за рішенням Постійної комісії оголошує конкурс на право оренди.

Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку приймання заяв про намір взяти майно в оренду щодо цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень загальною площею понад 20,00 кв. м, а також щодо іншого нерухомого майна, Виконавчий комітет Пухівської сільської ради готує проект рішення Пухівської сільської ради про передачу майна в оренду єдиному претенденту у разі, якщо подано лише одну заяву, або про передачу майна в оренду на конкурсі, у разі надходження двох і більше заяв. Проект рішення вноситься на розгляд Пухівської сільської ради у встановленому порядку.

Протягом 10 робочих днів після публікації оголошення про намір передати майно в оренду підприємства-балансоутримувачі, за заявами потенційних орендарів ознайомлюють їх з об'єктом оренди.           

4.12. Особливості розгляду заяв про оренду без проведення конкурсу та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу встановлені п. 8 цього Положення.

4.13. Орендодавець може відмовити в укладенні договору оренди у разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Пухівської сільської ради;

орган, зазначений в п.п. 4.8, не дає згоду на передачу в оренду відповідно об'єктів закладів охорони здоров'я, освіти або об’єктів культурної спадщини;

прийнято рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;

не прийнято відповідне рішення Пухівською сільською радою;

майно необхідне для власних потреб територіальної громади села Пухівка;

є інші підстави, передбачені законом.

4.14. Після отримання рішення про передачу в оренду майна Голова Пухівської сільської ради в термін, що не перевищує 10 робочих днів, письмово повідомляє єдиного претендента про прийняте рішення та, у разі закінчення дії результатів незалежної оцінки, пропонує йому в термін 30 календарних днів надати до орендодавця новий звіт з оцінки майна.

5. Оцінка об'єкта оренди

5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України (далі – Методика оцінки об’єктів оренди).

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

5.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди у випадках, встановлених Методикою оцінки об'єктів оренди, здійснюється суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного між замовником оцінки – ініціатором щодо оренди майна (у випадках продовження (поновлення) дії договору оренди – орендарем) (далі – Замовник), суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання.

5.5. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю, у якому подається заява про оренду майна (продовження (поновлення) дії договору оренди).

5.6. У разі коли Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, яке передається в оренду не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, для відображення в договорі оренди вартості об'єкта оренди здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку майна здійснює бухгалтер Пухівської сільської ради із проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку, утворена підприємством-балансоутримувачем орендованого майна за дорученням Виконавчого комітету Пухівської сільської ради, щодо майна, яке передане їм до сфери управління або Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради щодо іншого майна.

Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки нерухомого майна за формою, встановленою Методикою оцінки об'єктів оренди.

5.7. Спеціаліст з правових питань Виконавчого комітету Пухівської сільської ради забезпечує рецензування звітів про оцінку майна та актів оцінки нерухомого майна відповідно до законодавства України.

5.8. Висновок про вартість майна або акт оцінки нерухомого майна за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна затверджується Виконавчим комітетом Пухівської сільської ради, скріплюється печаткою та використовується для розрахунку розміру орендної плати, стартової орендної плати у разі проведення конкурсу та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.

Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця або у Виконавчому комітеті Пухівської сільської ради або у підприємства-балансоутримувача до закінчення дії договору оренди.

5.9. Орендар (заявник) на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) розміщує інформацію про виконані роботи суб’єктами оціночної діяльності, які здійснювали оцінку об’єктів оренди.

6. Орендна плата та інші платежі

6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Положенням, зазначаються у договорі оренди.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується орендодавцем (Головою Пухівської сільської ради), орендарем та за необхідності підприємством-балансоутримувачем.

Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди або з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та за необхідності підприємством-балансоутримувачем.

6.2. Розмір орендної плати визначається:

у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій переможця конкурсу на право оренди;

в інших випадках згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, яке передається в оренду.

6.3. Підприємства-балансоутримувачі є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом села Пухівка і підприємством-балансоутримувачем визначаються бюджетом села Пухівка на відповідний рік. Частина орендної плати, що підлягає перерахуванню до бюджету села Пухівка, розраховується від суми отриманої підприємством-балансоутримувачем орендної плати.

6.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату, витрати підприємства-балансоутримувача на утримання орендованого майна та інші платежі, зазначені у п.п. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок підприємства-балансоутримувача.

6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених законодавством України;

компенсацію витрат підприємств-балансоутримувачів за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем або відповідними особами, що надають такі послуги, а у разі встановлення орендної плати у розмірі 1 гривня на рік, експлуатаційні витрати підприємства-балансоутримувача відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем;

послуги страховика.

6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

за погодженням сторін;

у разі використання за іншим цільовим призначенням об'єкта оренди за погодженням сторін;

на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. У разі якщо орендар не може використовувати орендоване майно у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, за його клопотанням, рішенням орендодавця на підставі рішення Постійної комісії на період виконання ремонтних робіт, орендна плата може бути зменшена на 50 відсотків для об’єктів площею до 20 кв. м на строк не більше 3 місяців, а для об’єктів площею більше 20 кв. м на строк не більше 6 місяців.

Інформація, щодо неможливості використання орендованого майна підтверджується відповідним актом, складеним спеціалістом з правових питань Пухівської сільської ради.

Зменшена орендна плата, передбачена цим пунктом, може бути встановлена один раз протягом строку дії договору оренди.

6.8. Перерахунок орендної плати здійснюється виконавчим комітетом Пухівської сільської ради за дорученням орендодавця після надання орендарем документів, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення ремонтних робіт.

7. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п. 8 цього Положення.

7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади села Пухівка.

8. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу

 

8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених в абзаці четвертому, восьмому, дев’ятому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

8.2. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу особи, зазначені в абзацах четвертому, восьмому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" інваліди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування та суб’єкти виборчого процесу, зазначені в підпунктах 2-4 пункту 1 статті 12 Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" подають орендодавцю заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 3 до цього Положення).

Заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 3 до цього Положення), що надійшли до орендодавця після дати публікації оголошення про намір передати це майно в оренду не розглядаються.

8.3. Спеціаліст з правових питань готує проект рішення Пухівської сільської ради про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та надають до Постійної комісії для подання в установленому порядку до Пухівської сільської ради.

У разі передачі в оренду майна бюджетним установам та на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження стоку дії договору оренди), а також із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, які зазначені в підпунктах 2-4 пункту 1 статті 12 Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", орендодавець готує свої пропозиції про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та подає їх на розгляд до Постійної комісії. У разі передачі в оренду майна всім іншим суб’єктам, вказаним у п. 8.1, готується відповідний проект рішення Пухівської сільської ради.

8.4. Пухівська сільська рада розглядає подані пропозиції та ухвалює рішення про укладення або відмову в укладанні договору оренди майна.

8.5. Орендодавець письмово повідомляє заявника про результати розгляду пропозицій та на підставі рішення Пухівської сільської ради видає розпорядчий документ про укладення договору оренди майна.

9. Порядок укладення договору оренди

9.1. Орендодавець протягом семи робочих днів з дати отримання рішення про передачу  майна в оренду готує проект договору оренди згідно з Типовим договором про передачу майна територіальної громади села Пухівка в оренду та з урахуванням результатів конкурсу, і надсилає його листом або вручає особисто під розписку орендарю.

9.2. Підприємство-балансоуримувач протягом трьох робочих днів з дати отримання від орендодавця проекту договору оренди підписує його та повертає орендодавцю, а останній листом направляє його орендарю

9.3. Орендар протягом п’яти робочих днів з моменту надіслання на його поштовий адрес проекту договору, підписує всі примірники договору оренди та надсилає їх рекомендованим листом або надає особисто Орендодавцю для реєстрації.

9.4. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

9.5. У разі невиконання орендарем п.п. 9.3 цього Положення орендодавець має право порушити питання про скасування рішення про передачу майна в оренду та повідомляє про це Орендаря.

10. Страхування об’єкта оренди

10.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь Пухівської сільської ради впродовж тридцяти днів після укладення договору оренди. Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

10.2. Копії договору страхування та платіжного доручення про перерахування страхового платежу, завірені належним чином, надаються Виконавчому комітету Пухівської сільської ради впродовж 35 днів після укладення договору оренди.

10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

10.4. Орендодавці (виконавчий комітет Пухівської сільської ради) контролюють своєчасність укладення договорів страхування на об‘єкти оренди та до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують постійній комісії про факти непоновлення договорів страхування орендарями строком понад один місяць, а також про вжиті заходи до цих орендарів.

11. Передача майна в суборенду

11.1. Орендар має право передати майно в суборенду лише за рішенням орендодавця, про що повідомляється Постійна комісія.

11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об’єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Зазначена норма не застосовується у випадках передачі в суборенду об'єктів оренди або їх частини бюджетними установами.

11.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

11.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з заявою за формою та документами згідно з переліком (додаток 4 до цього Положення).

11.5. Після отримання згоди орендодавця укладається договір суборенди між орендарем та суборендарем.

11.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю, суборендар та/або орендар перераховує різницю до бюджету села Пухівка.

12. Порядок внесення змін до договору оренди

12.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін договору до закінчення терміну його дії.

12.2. З метою розгляду питання про внесення змін до договору оренди орендар подає орендодавцю заяву, три підписані ним та за необхідності підприємством-балансоутримувачем примірники додаткового договору про внесення змін до договору оренди з письмовим обґрунтування запропонованих змін.

Орендодавець розглядає подані документи. Якщо зміни до договору оренди не відносяться до тих, що передбачені п. 12.3 та п. 12.4 цього Положення, протягом 20 робочих днів орендодавець підписує зміни до договору або відмовляє у внесенні запропонованих змін.

Один примірник договору про внесення змін до договору оренди, підписаний орендодавцем, або обґрунтована відмова в підписанні направляється орендарю та за необхідності підприємству-балансоутримувачу.

12.3. У випадках, визначених законом, укладення договору оренди на новий термін здійснюється на підставі рішення Пухівської сільської ради.

12.4. Для розгляду питання про внесення змін до істотних умов договору оренди орендар, не пізніше ніж за три місяці до дати закінчення договору, подає орендодавцю заяву та, у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди, виписку з Єдиного державного реєстру.

12.5. Постійна комісія протягом 15 робочих днів з дати отримання документів або з дати затвердження висновку про вартість об'єкта оренди готує і надає Пухівській сільській раді узагальнені пропозиції щодо зміни до істотних умов договору оренди.

12.6. Пухівська сільська рада розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє у зміні істотних умов договору оренди, про що орендодавець повідомляє орендаря.

12.7. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку, якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади села Пухівка;

орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об'єкта, страхування об‘єкта оренди;

орендар подав документи з порушенням терміну подання документів;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомості, у зв'язку з чим неможливе подальше використання об'єкта оренди;

об'єкт оренди необхідний для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів комунальної власності, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди;

відсутності звіту про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди;

інші підстави передбачені законом.

12.8. Орендодавець, на підставі рішення Пухівської сільської ради про погодження питання щодо зміни істотних умов договору оренди, укладає договір оренди.

Договір про внесення змін до істотних умов договору оренди укладається в порядку, визначеному п. 9 цього Положення.

12.9. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання сторонами.

13. Поліпшення орендованого майна

13.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.

13.2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

подання орендарем заяви і документів;

розгляд заяви і документів орендаря;

прийняття рішення про надання згоди або про відмову.

13.3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає орендодавцю заяву та такі документи:

опис поліпшень, що передбачається здійснити, і кошторис витрат на їх проведення;

інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

за наявності - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;

за необхідності довідку підприємства-балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

завірену копію проектно-кошторисної документації;

звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

13.4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається Постійною комісією  на підставі наданих орендарем документів.                                               

13.5. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється орендодавцем або за його дорученням членами Виконавчого комітету Пухівської сільської ради.

13.6. Згода на здійснення поліпшень надається у формі Рішення виконавчого комітету Пухівської сільської ради і доводиться орендодавця та орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого  майна.

13.7. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця та за необхідності підприємства-балансоутримувача.

13.8. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

14. Контроль за використанням майна, переданого в оренду,

та виконанням умов договору оренди

14.1. Орендодавець та спеціаліст з юридичних питань здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавець та спеціаліст з юридичних питань здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

Орендар та/або Виконавчий комітет Пухівської сільської ради на вимогу Пухівського сільського голови надають інформацію про сплату за оренду, та про перерахування частини орендної плати до бюджету села Пухівка, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з орендної плати. Зазначені звіти можуть оприлюднюватися на офіційному сайті Пухівської сільської ради.

14.2. Голова Пухівської сільської ради, Спеціаліст з правових питань та депутати Пухівської сільської ради мають право здійснювати планові та позапланові перевірки виконання умов договорів оренди майна. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                                 М. Г. Труба


Подпись: Додаток 1 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 

 

 

Заява про оренду та перелік документів, які надаються

комунальними підприємствами, установами, організаціями

територіальної громади села Пухівка,

що мають намір передати майно в оренду

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу здійснити заходи щодо передачі в оренду комунального майна територіальної громади села Пухівка

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

(комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

 

Адреса:

 

 

 

 

 

район: ________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиції щодо використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

                                                              ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1.

Інформація про технічний стан об’єкту1)

2.

З необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди завірене підприємством-балансоутримувачем1)

3.

Звіт про оцінку майна1) або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням

4.

Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача або бухгалтером Пухівської сільської ради1)

5.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

6.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 3)

7.

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

9.

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

 

Примітка.

1) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу;

3) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки;

4) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності. 

        

Дата " _______" ____________  _______                         _____________________

                (число)              (місяць)                         (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                   М. Г. Труба

 


Подпись: Додаток 2 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 

 

 

Заява про оренду та перелік документів,
що надають фізичні та юридичні особи,

які бажають укласти договір оренди майна

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу надати в оренду комунальне майна територіальної громади села Пухівка

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                                                                                                                    (М.П.)                                                    (підпис)                   

 (М.П.)                                                                                                                                    (підпис)                                                                    

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1.

Копія статуту або положення (завірена заявником),

2.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником)

3.

Довідка органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ,

4.

Річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) 1)

5.

Виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва

6.

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником)

7.

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) 2)

8.

Звіт про оцінку майна або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням 3)

9.

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 4)

10.

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України) 2)

11.

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

12.

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

13.

За необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завірене підприємством-балансоутримувачем 3)

14.

За необхідності розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства-балансоутримувача або бухгалтером Пухівської сільської ради 3)

15.

За необхідності довідка підприємства-балансоутримувача, про те, що об’єкт оренди є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин

 

Примітка.

1) річна фінансова звітність (форми №1, 2, 3) для нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна не надається;

2) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу;

3) для оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства територіальної громади села Пухівка, його структурного підрозділу не надається;

4) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

5) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності.

                           

Дата   " _______" ____________  _______               

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                                М. Г. Труба


Подпись: Додаток 3 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

Заява про оренду та перелік документів,
що надаються підприємствами, установами та організаціями, які мають право на укладення договору оренди без проведення конкурсу

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА ПРО ОРЕНДУ

Прошу надати в оренду комунальне майна територіальної громади села Пухівка без проведення конкурсу

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

____________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви про оренду

 

1

Копія статуту або положення (завірена заявником).

2

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

3

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).

4

Штатний розпис (завірений заявником).

5

Обґрунтування необхідності використання площ (за видом використання та за площею).

6

Звіт про оцінку об'єкта оренди або Акт оцінки майна у випадках визначених положенням.

7

Лист-погодження Постійної комісії у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до пам'яток культурної спадщини або лист підприємства-балансоутримувача про те, що об'єкт не є пам'яткою культурної спадщини

8

Лист-погодження Постійної комісії з питань охорони здоров’я Пухівської сільської ради щодо майна закладів охорони здоров’я; або Постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Пухівської сільської ради щодо майна закладів освіти, що знаходяться у нього в підпорядкуванні; або Постійної комісії з питань освіти Пухівської сільської ради, щодо майна закладів освіти.

9

За необхідності викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди, завіреного підприємством-балансоутримувачем.

10

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством 1)

 

Примітка.

1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

2) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі її наявності.

 

                           

Дата " _______" ____________  _______                         _____________________

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                      М. Г. Труба


Подпись: Додаток 4 до Положення про оренду майна територіальної громади села Пухівка

 


Перелік документів,
що надаються претендентами на укладення договорів суборенди

______________________________

______________________________

(орендодавець)

 

ЗАЯВА

Прошу надати в суборенду комунальне майно територіальної громади села Пухівка

 

 

ЗАЯВНИК

 

Організаційна форма та повна назва (заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма власності __________________________

                            (комунальна, державна, приватна)

 

 

Юридична адреса:

 

 

 

 

 

 

 

Контактний телефон

роб._______________________________

моб._______________________________

 

Орендар по основному договору

(заповнюється згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію)

___________________________________________________________

_______________________________________

Номер та дата договору оренди ____________

 

ОБ'ЄКТ

Адреса:

 

 

 

 

район: _________________________________

 

 

площа

 

 

кв.м

 

Пропозиція щодо цільового використання:

 

______________________________________

 

Поверх

Площа, кв.м

Цільове використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін оренди

 

 

 

Керівник ________________________________ 

                                                                    (П. І. П)             

 

_______________                            ______________________

                                                    (М.П.)                                                       (підпис)                   

 

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви

 

1

Копія статуту або положення для юридичної особи (завірена заявником).

2

Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи (завірена заявником).

3

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

4

Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірена заявником).

5

Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).

6

Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником).

7

Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суборенду передається індивідуально визначене майно, яке є складовою частиною орендованого цілісного майнового комплексу.

8

Погодження орендаря.

9

Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта суборенди, завіреного орендарем.

10

Договір суборенди підписаний Орендарем та Суборендарем з додатками.

11

Розрахунок плати за суборенду.

 

Примітка.

1) документи, крім звіту про оцінку, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою, у разі наявності.

 

                           

Дата " _______" ____________  _______                               _____________________

                (число)              (місяць)                      (рік)                                                               (підпис)

 

 

 

 

 

 

Голова Пухівської сільської ради                            М. Г. Труба

                 

 

Положення про уповноважену особу з питань тендерних закупівель

опубліковано 10 січ. 2017 р., 00:57 Секретар сільради

ПОЛОЖЕННЯ

 про уповноважену особу з питань тендерних закупівель

Пухівської сільської ради Броварського району Київської області

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи з питань тендерних закупівель Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, а також її права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.3. Замавник – Пухівська сільська рада Броварського району Київської області, Виконавчий комітет Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, Голова Пухівської сільської ради Броварського району Київської області.

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель різних уповноважених осіб.

1.5. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.6. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення Пухівської сільської ради Броварського району Київської області або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору, такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи Пухівської сільської ради Броварського району Київської області та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради та інші особи, визначені законодавством України.

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

2.4.  Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

2.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

2.7. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи, може визначатися у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

2.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

2.9. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.10. Уповноважена особа:

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або рішеннями замовника.

2.11. Уповноважена особа має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи;

давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.12. Уповноважені особа зобов’язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

2.13. Уповноважена особа персонально відповідає:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

Сільський голова                                  М. Г. Труба

 

1-10 of 32