Апарат сільської ради    На невеликий колектив сільради покладається багато завдань, які необхідно виконувати у точній відповідності із законами та нормативними документами. Тому всі фахівці постійно навчаються на курсах та семінарах у районі та області, а також вивчають спеціальну літературу.


Comments