Проект Програми соціально-економічного розвитку села Пухівка на 2015 рік

опубліковано 5 лист. 2014 р., 05:32 Секретар сільради

Проект

 

 

                                                                                     ПРОГРАМА

Соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної

громади села Пухівка

на  2015 рік

 

 

 

С.Пухівка

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРОГРАМА

соціально-економічного, культурного і духовного розвитку

територіальної громади с.Пухівка на 2015 рік

 

             Програма соціально-економічного, культурного і духовного розвитку с Пухівка на 2015 рік розроблена на основі положень Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, методичних рекомендацій Броварської районної державної адміністрації з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.

           Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2015 рік, що визнає цілі та стратегію розв”язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального. Культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

          Програма направлена на :

-                                     реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-екномічних, організаційно-господарсьтких умов розвитку громади с.Пухівка розв”язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;

-                                     гармонійний та скоординований розвиток підприємств, економіки та інфраструктури територіальної громади;

-                                     Скоординовану роботу сільської ради та її виконавчого комітету, громадських та релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов”язаних з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

-                                     Створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

-                                     Забезпечення стабільного і ефективного  функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров”я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

                            1.СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

          З метою збереження та відродження села Пухівка, поліпшення якості та продовження життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Пухівською територіальною громадою передбачено здійснення ряд практичних заходів, а саме:

          В умовах ринкових перетворень особливого значення набули питання соціального захисту населення та їх соціальне забезпечення.

          Постійно в полі зору будуть залишатися найменш захищені верстви населення: ветерани та інваліди ВВВ і праці, вдови, самотні громадяни похилого віку, діти-сироти, одинокі матері,  багатодітні та малозабезпечені сім”ї, які не в змозі забезпечувати себе за рахунок власних доходів. Одним із важливих напрямків соціального захисту сімей з низькими доходами та в зв”язку з підвищенням тарифів на енергоносії залишається допомога по програмі житлових субсидій.

                                                         2. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

                На період 2015 року Пухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів буде постійно забезпечувати навчання учнів школи та залучати їх до виконання районних комплексних цільових програм. В школі планується забезпечення раціонального харчування учнів та відправляти,  як можна більшу кількість  учнів на оздоровлення, в зв”язку з тим, що ми проживаємо в четвертій зоні радіоактивного забруднення.

                            На виконання Програми розвитку культуритериторіальної громади села. організації дозвілля, виготовлений проект та планується в 2015 році продовжити будівництво Будинку культури. Пріорітетними напрямками соціально-економічного розвитку громади села в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури. поліпшення естетичного виховання молоді. Постійно підтримувати та забезпечувати умови для роботи діючої художньої самодіяльності. Кожного року розробляти заходи та проводити свята : зустріч з випускниками школи, Свято Нового року та Різдва Хрестового, День Перемоги, День Незалежності, Свято Івана Купала, День села  та інші. Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських традицій, збкїереження культурної спадщини,

            Відповідно до затвердженої районної цільової програми “Фізичне виховання  - здоров”я нації” передбачається посилення ролі фізичного виховання. На 2015 рік заплановано збудувати футбольне поле та  відновити гру в футбол, забезпечити участь сільських команд у районних спорртивних змаганнях. Заплановано впорядкувати футбольне поле.

           Одним з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг.

 

                                                3.ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

 

           Розбудова суверенної, демократичної. Правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжити заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму. Поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2015 році свою роботу буде спрямовувати на формування всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватися координація діяльності громадських, релігійних організацій, пов”язаних з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості. Бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Спрямувати молодь на духовне, моральне, фізичне та культурне ставлення і самовдосконалення.

          В період  2015 року практичні кроки територіальної громади будуть направлені на збір матеріалів по створенню музею історії села в новому будинку культури.

 

4.БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

                На виконання Програми щодо залучення інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату в районі на 2015 роки будуть створені зони приорітетного інвестування:

-                                                        зона житлової забудови;

-                                                        зона рекреації, відпочинку та туризму

                Сільська рада буде спрямовувати свою роботу на залучення інвестицій, створювати умови  щодо інвестиційного клімату.

      З метою покращення культурного розвитку на селі в 2015 році планується продовжити будівництво нового будинку культури  та будівництво 36-квартирного житлового будинку для працівників соціальної сфери.

      Постійно сприяти розвитку підприємницької діяльності з метою створення нових робочих місць та поповнення сільського бюджету.

      В 2015 році  планується продовжити будівництво доріг з твердим покриттям в с.Пухівка по вул.Деснянській та вул.Щорса, реконструкцію доріг по вул.Радянська, Рибальська, Гагаріна, Шевченка, Жукова.

                       

                                5.РОЗВИТОК  РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

           Головним напрямком діяльності промислових підприємств буде організація виробництва на високому технологічному рівні, що зможе забезпечити збалансованість економіки та задоволення потреб населення.

           На території Пухівської сільської ради працю промисловІ підприємства .Це Пухівський вентиляційний завод, ВАТ “Птахофабрика Київська” ,  МП “Метал”, КП “Мрія”, КП «Пухівське», зареєстроване фермерське господарство “Журавушка”.

          Ріст виробництва передбачається отримати за рахунок більш інтенсивного використання виробничих потужностей, випуску конкурентноспроможної продукції, розширення та оновлення асаортименту, нарощення  обсягів експортних поставок за кордон, розширення міжнародних контактів суб”єктів господарювання, візити до інших країн світу. Продукція Пухівського вентиляційного заводу реалізується в усі куточки України.

 

                           6.ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО,

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

               На території Пухівської сільської ради функціонує комунальне підприємство “Мрія” та  комунальне підприємство «Пухівське». Основна  робота комунального підприємства –є  забезпечення належного санітарного стану села, своєчасне вивезення побутового сміття.

 

                            7.ТРАНСПОРТ, ЗВ”ЯЗОК 

                Село Пухівка розташоване в приміській зоні. Перевезення пасажирів до наеселеного пункту здійснюється щоденно  38 рейсами автобуса. 

                        8.РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

               Малий та середній бізнес, який діє на території громади перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та надання послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

              Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва.  В 2015 році планується узаконити торгові майданчики.

        В с.Пухівка буде задовольняти потреби населення 9 магазинів та 2 торгові кіоски. В 2015 році передбачається розширення торгової мережі.

        На території с.Пухівка  в 2015 роках прогнозується збільшення суб”єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб,, що дасть змогу забезпечити населенян робочими місцями та поповнити сільський бюджет.

 

                                   9.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

          Забезпечити належне фінансування Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку с.Пухівка на період 2015 року шляхом організаційних заходів по збільшенню надходжень до бюджету, субвенції із державного бюджету та благодійних фондів:

-                                                        провести інвентарізацію суб”єктів підприємницької діяльності на предмет виконання дозволів, наданих їм при започаткуванні діяльності;

-                                                        здійснити реєстрацію всіх суб”єктів за місцем їх розміщення;

-                                                        провести інвентарізацію земельних ділянок, закінчити перезаключати договори-оренди земельних ділянок, в зв’язку з новою грошовою оцінкою землі;

-                                                        до оформлення документації на оренду землі в обов”язковому порядку заключити договір резервування землі;

-                                                        визначити земельні ділянки та будівлі, які можна запропонувати інвесторам;

-                                                        забезпечити надання земель під будівництво житла інвесторам виключно за умови їх викупу до введення будівель в експлуатацію та передбачення  його для працівників соціальної сфери села;

-                                                        Домогтися своєчасної виплати реальної заробітної плати суб”єктами підприємницької діяльності та сплати податків та всіх обов”язкових платежів.      .

       Постійно сприяти безперебійній роботі телефонної та радіомереж. 

 

Сільський голова                                                                                           М.Г.Труба

 

 

 

 

Comments