Сообщение без заголовка

опубліковано 11 вер. 2014 р., 05:31 Секретар сільради

                                                 

                                                                                      ПРОЕКТ

Пухівська сільська рада

БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту

«Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. №989 – 22 – VI «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» 

Керуючись Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26, 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Пухівська сільська рада - 

в и р і ш и л а    :                                  

1.     Оприлюднити проект рішення Пухівської сільської ради «Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. № 989–22-УІ  «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка». (додається)

                                                                     

2.     Затвердити проект регуляторного акту на засіданні сесії сільської ради після закінчення місячного терміну публікації та врахування всіх побажань і пропозицій.

 

 

 

Сільський голова                                                                           М.Г.Труба

 

с. Пухівка

№____ХХІ – VI

Від______________2014 року


                                                                         Пухівська сільська рада                          ПРОЕКТ

БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту

«Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. №989 – 22 – VI «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка»

 

Заслухавши інформацію сільського голови Труби М.Г. про необхідність внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. № 989–22-УІ  «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка», відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26, 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Пухівська сільська рада -

                                                        в и р і ш и л а: 

1.        Внести зміни до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. № 989–22-УІ  «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка», а саме:

1)  У пункті 3 рішення фразу «КП КОР «Броварське МБТІ» замінити на фразу «Реєстраційна служба Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області».

2)   У пункті 2.2. «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка» речення «У разі якщо загальна кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності» вилучити.

3)   Пункт 2.4. «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка» викласти в такій редакції:

4)   Пункт 2.5.1. «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Пухівка» викласти в такій редакції:

2.5.1.      нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.2.      житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п.1.5. цього Положення  - до 4%  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

 

Сільський   голова                                                                          М.Г.Труба

 

с. Пухівка

__ _______ 2014 року

№ ____ – ___ – VI


 

Аналіз регуляторного впливу

до проект рішення Пухівської сільської ради «Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. №989 – 22 – VI «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка»

 

1. Проект рішення «Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. №989 – 22 – VI «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів замовників об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Зазим’є у зв’язку з будівництвом та реконструкцією будь-яких об’єктів на території села.

2. Визначена проблема не може бути розв'язана без втручання органу місцевого самоврядування і потребує вирішення шляхом затвердження на сесії сільської ради рішення  «Про внесення змін до рішення Пухівської сільської ради від 30.07.13р. №989 – 22 – VI «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Пухівка» згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

3.Внаслідок  дії зазначеного рішення очікуваними вигодами є:

 для територіальної громади – надходження коштів у порядку залучення на розвиток інженерно-транспортної та дорожньої інфраструктури населеного пункту;

 для суб'єктів господарювання – можливість сплати пайової участі відповідно до ст.. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 для населення - розвиток інженерно-транспортної та дорожньої інфраструктури населеного пункту;

4.Досягнення встановлених цілей можливе лише завдяки дії даного рішення, оскільки воно передбачає стимулювання взаємодії влади, населення та підприємців задля досягнення розвитку інженерно-транспортної та дорожньої інфраструктури населеного пункту та покращення умов проживання для жителів села Пухівка.

5. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не впливає на витрати громади та держави.

6. Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не залежить від ресурсів органів влади і сприятиме дотриманню суб'єктами господарювання  чинних норм законодавства України.

7. Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

8. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є надходження коштів до сільського бюджету у порядку залучення на розвиток інженерно-транспортної та дорожньої інфраструктури населеного пункту.

9. Зазначене рішення буде поширюватись на Пухівську сільську раду, підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, що мають об’єкти нерухомого майна на території села Пухівка Броварського району Київської області.

10. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до набрання чинності даного регуляторного акта.

11. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних показників:

- кількість  заключних договорів про пайову участь;

- кількість  отриманих до бюджету коштів після укладення договорів про пайову участь;

- кількість   прийнятих в експлуатацію об’єктів нерухомості на території села.

 

 

Сільський голова                                                                                        М.Г.Труба

Comments